Kerstin Larsson går i pension

2020-06-10

IBF:s mycket uppskattade administrativa samordnare Kerstin Larsson går nu i pension.

Porträtt Kerstin Larsson
Kerstin Larsson

De flesta som har varit på besök på IBF har också varit i kontakt med IBF:s administrativa samordnare Kerstin Larsson, som har arbetat på IBF sedan 1995. Dessförinnan jobbade Kerstin på den statliga myndigheten Statens institut för byggnadsforskning (SIB), som föregick IBF. Under åren har hon blivit något av administrationens ryggrad och skickligt varit till stöd och hjälp för alla de professorer, prefekter, forskare och doktorander som för längre eller kortare tid har passerat genom IBF:s korridorer.

Kansliet bemannas nu av ekonomisamordnare Lena Lubenow, administratör Jenny Sundström, informatör Ulrika Wahlberg och HR-generalist Pamela Tipmanoworn.

Hela IBF önskar Kerstin en lång och innehållsrik pensionstid med familj och vänner, många timmar vid fjärdens glittrande vattenbryn och mindre tågväntan på en vinterfrusen perrong i Gävle.

Nyheter