Webbsända frukostseminarier ersätter Bostadsmötet

2020-06-10

På grund av rådande situation med Coronaviruset har IBF beslutat att ställa in årets Bostadsmöte, som skulle ha hållits i oktober. Istället lanserar IBF en frukostseminarieserie, som kommer att sändas på webben.

Tidpunkten för seminarierna är kl. 9.15-10.15.

Zoom-länkar till seminarierna publiceras på vår webbplats i god tid före varje seminarium.

Torsdag 8 oktober

Boendesegregation och social integration: Vad kan politik och planering göra?

Sambandet mellan koncentrationen av låginkomstintagare och vissa minoritetsgrupper har förstärkts i Sverige efter 1990 och skapat bostadsområden som i politik och media benämns ”invandrartäta”, ”utsatta” eller ”utanförskapsområden”. Forskare från IBF diskuterar hur politik och planering kan utvecklas för att minska segregationen och öka integrationen.

Torsdag 12 november

Svensk hyrespolitik under omprövning?

Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör i dag? Praktik och forskning möts i en diskussion kring den ”svenska modellen”. Forskare från IBF ger oss det historiska perspektivet och presenterar konsekvenser av politiken och representanter från Hyresgästföreningen, allmännyttan och de privata fastighetsägarna ger oss sina perspektiv.

Torsdag 26 november

Vem kan bo i vår bostadspolitiska framtid?

I samarbete med Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), arrangerar IBF ett seminarium där forskare från nätverket ”Bostaden som rättighet” diskuterar olika personers boendesituationer. Forskarna belyser möjligheter och hinder utifrån sina olika disciplinära perspektiv.

Torsdag 10 december

Uppsala – världens bästa klimatstad: Också på riktigt?

Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun, möter forskare från IBF för att tillsammans utforska några av utmaningarna kring omställningen av staden i form av tex. intresse- och målkonflikter i arbetet med att förverkliga kommunens högt uppsatta klimatmål.

Nyheter