Nytt strategiskt samarbete för forskning om hållbara bostäder och städer

2020-10-14

IBF har ingått ett strategiskt partnerskap med Länsförsäkringars forskningsfond. Målet är att etablera ett långsiktigt samarbete för utbyte av kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling av städer och boende.

Partnerskapet mellan IBF och Länsförsäkringars forskningsfond är starten på ett långsiktigt och strategiskt samarbete kring forskning med inriktning på hållbart boende och samhällsbyggande. Under de kommande tre åren ska de båda parterna samfinansiera en postdoktortjänst med inriktning på hållbart boende och samhällsbyggande samt en forskartjänst med placering vid IBF. På agendan står bland annat en kartläggning av boende- och bostadsfrågor på basis av IBF:s registerdatabas GeoSweden för att skapa en ”boendebarometer”.

En win-win-situation

Nils Hertting
Nils Hertting, prefekt vid IBF. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi är mycket glada för detta samarbete, säger Nils Hertting, prefekt vid IBF. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans kan dra nytta av varandra. För vår del handlar det förstås om förbättrade möjligheter att bedriva god forskning. Länsförsäkringar har data och kunskap om till exempel trygghet i staden och offentliga rum som kan ge oss forskare bra möjligheter att få ny kunskap om den verklighet vi studerar. Förhoppningsvis ger vår forskning också Länsförsäkringar en ökad förståelse av den värld de verkar i. Jag tror mycket väl detta kan bli en sådan här win-win-situation som vi ofta hoppas på när vi arbetar med samverkan!

Goda förutsättningar för samverkan

Länsförsäkringars forskningsfond har som mål att etablera en mer stadfäst allians med ett par forskningsmiljöer som kan tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning. Ett viktigt steg i den riktningen är etablerandet av ett partnerskap med IBF.

– IBF är Sveriges ledande samhällsvetenskapliga forskningsinstitut inom boende- och bostadsfrågor. Institutets tvärvetenskapliga och sektorsövergripande profil skapar också goda förutsättningar för nära samverkan med det omgivande samhället och andra viktiga samhällsaktörer, säger Lia Antoniou, forskningsledare inom samhälls- och beteendevetenskap vid Länsförsäkringars forskningsfond.

Text: Anna Malmberg

Nyheter