10 miljoner kronor till forskning om nyanländas situation

2020-11-23

Tre forskare från IBF har blivit beviljade totalt 10 miljoner kronor i forsknings-
anslag från forskningsrådet Formas.

Det är Kristoffer Jutvik, forskare i statskunskap, Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi och Henrik Andersson, forskare i nationalekonomi, som har beviljats medel för tre olika forskningsprojekt som bland annat belyser social hållbarhet när det gäller nyanländas och flyktingars situation.

IBF:s prefekt Nils Hertting är glad över beskedet:
– Detta är förstås fantastiskt roligt! Vi får behålla tre duktiga forskare som på olika sätt bidrar till IBF:s mångvetenskapliga miljö. Samtidigt stärks institutets position som hemvist för viktig och bra forskning om migration, migrationspolitik och hållbara städer och samhällen. Men i ärlighetens namn är jag inte så förvånad. IBF är en miljö fylld av duktiga forskare som bör stå sig väl i konkurrensen om forskningsmedel, säger Nils Hertting.  


Beviljade projekt:

Kristoffer Jutvik beviljas 4 164 820 kr för projektet ”Tillfälligt välkomna - En undersökning av länkar och hinder mellan den restriktiva vändningen i migrationspolitiken och en omvandling till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle”.

Emma Holmqvist beviljas 2 968 979 kr för projektet ”Orolig stad: en jämförande studie av betydelsen av olika typer av uppehållstillstånds påverkan på privata och offentliga dimensionen i flyktingars inkludering och för skapandet av hållbara samhällen”.

Henrik Andersson beviljas 2 968 510 kr för projektet ”Vem får asyl? Om betydelsen av egenskaper och externa faktorer för byråkraters beslutsfattande”.
Läs mer om projektet på Uppsala Immigration Labs webbplats.

Nyheter