Stort intresse för IBF:s webbseminarier

2020-12-02

Under hösten har IBF arrangerat en serie webbsända frukostseminarier för att ersätta det inställda Bostadsmötet. Seminarierna har lockat 150-250 deltagare och det stora intresset gör att IBF nu planerar för att hålla ytterligare en seminarieserie till våren.

Alla seminarier finns inspelade och går att se i efterhand på IBF:s webbkanal.
På seminarierna kom också många frågor upp i chatten som inte hanns med
under seminarietiden.

Se inspelningarna från seminarierna på IBF:s filmkanal

Frågor och svar från seminarierna Boendesegregation och social integration och Svensk hyrespolitik under omprövning. Varför ser hyressättningen i Sverige ut som den gör? Och vad händer nu?
 

Nyheter