Överdriven rädsla för strålning påverkar bostadspriserna negativt

2020-12-02

I sin nationalekonomiska doktorsavhandling har Fredrik Hansson undersökt i vilken grad rädsla för strålning i inomhusmiljöer är befogad när det gäller barns kognitiva utveckling. Resultaten från hans forskning ger inga bevis som stöder den rädslan, men visar att strålningen ändå påverkar bostadspriserna.

Forskning visar att låga doser av strålning från kärnkatastrofer och atmosfäriska testbombningar av kärnvapen orsakar kognitiva fosterskador.

– Den typen av strålning är dock väldigt ovanlig och de radioaktiva isotoperna som de skapar når sällan skadliga nivåer i naturen. Resultaten från sådan forskning skulle ha större extern giltighet om de kunde tillämpas på andra vanligare isotoper och källor för vardaglig strålningsexponering, förklarar Fredrik Hansson.

Två sådana isotoper är uran och radon, som finns i olika koncentrationer över hela världen. I avhandlingen har han bland annat undersökt effekterna på kognitiv förmåga hos barn som har utsatts för inomhusstrålning från radongas och uranrik betong under fostertiden.

– Jag fann i studien inga bevis som tyder på att vardagliga nivåer av inomhusstrålning kan påverka barns kognitiva utveckling.

Samtidigt visar avhandlingen att påvisad strålning i bostadshus har negativ inverkan på bostadens värde. Detta gällde både småhus och flerfamiljshus.

Resultaten från studierna presenteras i avhandlingen Consequences of Poor Housing: Essays on Urban and Health Economics, som lades fram i juni i år. Fredrik Hansson drar slutsatsen att det kan vara olyckligt om information i medier och på andra håll bygger upp en rädsla för strålning som i verkligheten mycket sällan visar sig stämma.

– Det krävs betydligt högre nivåer av strålning innan de får den skadliga effekt som man talar om – nivåer som inte förekommer i inomhusmiljöer. Samtidigt är det så klart svårt för gemene man att kunna bedöma vilka nivåer som är farliga eller inte. Jag skulle önska att rapporteringen kring sådan forskning var mer nyanserad och exempelvis ställde resultaten i relation till de gränsvärden som finns framtagna för att inte skrämma folk i onödan, säger Fredrik Hansson.

Läs avhandlingen

Consequences of Poor Housing: Essays on Urban and Health Economics (PDF)

Nyheter