IBF ska bli mer klimatvänligt!

2021-01-20

I december 2020 antog IBF:s styrelse en miljöplan som framför allt handlar om att bidra till att motverka den globala uppvärmningen.

I planen formuleras fyra övergripande mål:

  • att bygga upp en kunskapsmiljö om klimatrelaterad stadsomställning på IBF
  • att IBF ska minska negativa miljöpåverkan som institutets arbete medför, i första hand utsläpp av växthusgaser
  • att IBF ska föra ut erfarenheter av detta arbete till hjälp för andra högskoleinstitutioner och forskningsinstitut
  • att IBF ska bidra till och vara pådrivande i Uppsala universitets arbete mot den globala uppvärmningen.

Planen innehåller detaljerade åtgärder för två år framåt på alla dessa områden och ska uppdateras med jämna mellanrum.

Läs planen

IBF:s miljö- och klimatplan

Nyheter