Disputation: Alexander Kalyukin

2021-02-03

På fredag den 5 februari disputerar Alexander Kalyukin med sin kulturgeografiska doktorsavhandling Everyday life in avant-garde housing estates: A phenomenology of post-Soviet Moscow.

Datum: 5 februari kl. 10:15
Plats: Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Språk: Engelska

Begränsat antal platser i salen på grund av Corona-restriktioner.
Disputationen sänds även via Zoom.
Kontakta Kulturgeografiska institutionen för att få länken till videosändningen.

Hela avhandlingen finns att ladda ner i publikationsdatabasen DiVA.

Nyheter