Hyresgästföreningen finansierar forskning om bostadsmarknaden

2021-04-27

IBF och Hyresgästföreningen har ingått ett samverkansavtal där Hyresgästföreningen finansierar en tvåårig postdoktortjänst i nationalekonomi med inriktning mot bostadsmarknadens funktionssätt.

Det nya samverkansavtalet med Hyresgästföreningen är en av flera som IBF har förhandlat fram under det senaste året. IBF samverkar sedan tidigare även med Uppsala kommun och Länsförsäkringar kring temainriktade postdoktorstjänster. Exakt vilka forskningsprojekt som ska ingå i den nya nationalekonomiska tjänsten är upp till den nya postdoktorn Arnaldur Stefánsson att bestämma, men det kan komma att handla om till exempel finansiering, markförsörjning, skatter och hyressättningsmodeller.

– Det är mycket glädjande att den här postdoktorstjänsten har kommit till stånd. Vi ser det som ett viktigt steg i vår målsättning att stärka IBF:s forskning kring frågor rörande bostadsmarknadens funktionssätt. I Arnaldur får vi också en lovande forskare som kommer att bidra positivt till den aktiva forskarmiljö som finns på IBF, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Från Hyresgästföreningens sida hoppas man att samarbetet med IBF i kombination med andra satsningar på akademin ska leda till att fler studenter och forskare intresserar sig för att studera bostadsfrågor.

– Vi vill verka för att på sikt få mer och bättre forskning om bostadsrelaterade ämnen. I slutändan hoppas vi och tror att det leder till bättre och mer informerad bostadspolitik. Vi tror att den tvärvetenskapliga forskarmiljön på IBF lämpar sig väl för att få grepp om de stora frågor som påverkar bostadsmarknadens funktionssätt, och som i förlängningen kan öka vår förståelse för dess komplexitet, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Nyheter