Flera IBF-forskare talade på välbesökt konferens om bostaden som mänsklig rättighet

2021-05-24

I april hölls konferensen Mänskliga rättighetsdagarna på tema "Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?" i Uppsala, i digitala kanaler på grund av pandemiläget. Uppsala universitet  var en av de lokala värdarna och flera av IBF:s forskare inom bostadssociala frågor medverkade både i planeringen och under konferensen. 

Konferensen, som sedan år 2000 har arrangerats av föreningen Ordfront i samråd med tio andra huvudarrangörer, skulle ha hållits i konferenslokalerna på Uppsala Konsert & Kongress.

– Föreningen Ordfront har gjort ett imponerande arbete med att förankra eventet här i Uppsala. Under två års tid har de anordnat förberedande möten och workshops med olika aktörer, som föreningar, kommunen, universitetet, näringslivet, och de har lagt mycket tid på att verkligen nå ut brett, säger Åse Richard, doktorand i kulturgeografi vid IBF, som ingick i programreferensgruppen och som även invigningstalade på konferensen på temat ”Bostaden som mänsklig rättighet”.

Det var under förarbetet till konferensen som det framkom att bostad är en viktig fråga såväl lokalt som globalt, och konferenstemat "Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?" myntades under ett av dessa möten.

Uppsala universitet anordnade flera seminarier, bland annat ”Representerad eller upplevd” där Åse Richard och Karin Backvall, postdoktor i kulturgeografi vid IBF, medverkade. Även det Formasfinansierade projektet ”Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris” presenterade sin forskning i ett filmat inslag med forskaren Dominika Polanska.

IBF:s Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, modererade panelsamtalet ”Vad förhindrar förverkligandet av bostaden som rättighet?”. Paneldeltagarna representerade olika lokala aktörer från det offentliga och civilsamhället som spelar en viktig roll för att förvekliga målsättningen om  allas rätt till boende. Emma Holmqvist är nöjd med konferensen, trots att den hölls digitalt:

– Arrangörerna hade gjort en intresseväckande inramning, med digitala mingel där man kunde ta del av temasamtal och slumpa fram personer att mingla med. De erbjöd också digitala utställningsmontrar och ett enkelt tilltalande gränssnitt för att ”vandra runt” och checka in på seminarier, säger hon.

Totalt deltog omkring 2 600 personer i den digitala konferensen, enligt arrangörerna.

– Vi på Mänskliga Rättighetsdagarna uppskattade samarbete med Uppsala universitet och IBF. Vi satte särskilt värde på att vi tillsammans med forskare hos er kunde bjuda in brett till ett programreferensgruppsmöte i era fina lokaler, där vi tidigt diskuterade konferensens tema med både forskare och praktiker, säger Caroline Matsson, projektledare för MR-dagarna hos Föreningen Ordfront.

Ta del av konferensen i efterhand

För att ta del av hela konferensens program, som ligger ute i ytterligare cirka tre månader, krävs en biljett. Mer information finns på konferensens webbplats: www.mrdagarna.se

Nyheter