Hårdare retorik kring flyktinginvandring och migranters rättigheter

2021-09-16

Hur uttrycker sig våra politiker och hur hänger det ihop med de politiska besluten? I den nyutkomna boken Migrants and Natives – ’Them’ and ’Us’ studerar Kristina Boréus, professor i statskunskap vid IBF, hur politikers retorik i frågan om invandring och flyktingpolitik har förändrats över tid.

Kristina Boréus har undersökt material från olika valrörelser i sju europeiska länder med huvudfokus på Sverige, Danmark och Österrike. Det handlar till exempel om valmanifest, politiska manifest om invandring och uttalanden i debatt- och utfrågningsprogram. Studien handlar om på vilka sätt antiinvandringsretorik används av högerradikala partier och mainstreampartier, men också om hur partierna uttrycker sig om invandrade personer som redan bor i de här länderna.

I boken beskriver Kristina Boréus hur retoriken blev skarpare i Sverige efter flyktingkrisen 2015-2016.

–  Fram till valet 2014 var den politiska retoriken från mainstreampartierna i Österrike och Danmark mycket mer invandrings- och invandrarfientlig än retoriken bland de svenska mainstreampartierna, som till exempel moderaterna och socialdemokraterna. Nu är skillnaderna mellan länderna inte längre tydliga, berättar Kristina Boréus.

Kristina Boréus analys visar att retoriken från de större mainstreampartierna i Danmark, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike skärptes under den här perioden. Av de undersökta länderna var det bara i Spanien som socialdemokrater och det ledande högerpartiet inte hade förflyttat sig retoriskt i sina valmanifest. Det gäller hur politikerna argumenterar för att inte släppa in flyktingar i länderna, men också hur politikerna uttrycker sig om dem som redan har invandrat och deras rättigheter.

Politisk retorik är inte bara prat – i boken tar Kristina Boréus upp hur retorik hänger ihop med olika politiska beslut som har fattats eller kommer att fattas kring flyktingars och invandrade personers rättigheter.

– Man vill till exempel göra det svårare att bli medborgare och att man ska ha bott i landet länge för att få tillgång till olika sociala rättigheter, säger Kristina Boréus.

Ett återkommande begrepp i boken är ”hot-perspektivet”, som betyder att politiska partier framställer migration, framför allt invandring av flyktingar, som ett hot i sin retorik. Kristina Boréus pekar på hur man i Sverige till exempel skräms med att direkt koppla gängkriminalitet till flyktinginvandring.

– Det är en viktig förändring i svensk retorik: att hotperspektivet normaliserats även i mainstream-partier. Det är en stor förändring från när Fredrik Reinfeldt 2014 sa att vi behövde öppna våra hjärtan, säger Kristina Boréus.

Den politiska retoriken kring invandring får även konsekvenser i samhället. Samtidigt som antalet flyktingar i världen kommer att öka de närmaste åren, bland annat på grund av klimatförändringarna, riskerar den fientliga retoriken mot flyktingar allt bli allt mer högljudd. Kristina Boréus är oroad över utvecklingen:

– Det är oroande för hela asylsystemet och flyktingars rättigheter. Minoriteter riskerar att blir mer utsatta på grund av den nya politiska retoriken. Både på grund av de politiska beslut som fattas och för att det leder till en viss legitimering av vardagsrasism.

Om boken

Migrants and Natives – ‘Them’ and ‘Us’. Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe ges ut av förlaget SAGE.

Nyheter