Uppsala Fredspris till IBF-doktorand

2021-10-25

IBF:s doktorand i kulturgeografi Åse Richard har utsetts till årets mottagare av Uppsala Fredspris för sin forskning om renovräkning och rätten till bostad.

Uppsala Fredspris är ett lokalt pris som delas ut av Uppsala FN-förening. Prisutdelningen hölls i söndags och Åse Richard tilldelades priset i kategorin mänskliga rättigheter med motiveringen: ”För sin värdefulla forskning och upplysning om den grundläggande rätten till egen bostad enligt FN:s stadga.”

Det var en rörd Åse Richard som fick motta blommor och diplom ur ordförande Mona Haghgou Strindbergs hand.

– Stort tack till Uppsala FN-förening som härmed sätter ljus på bostadsfrågan, en fråga som ju idag rör så många! Att få det här fina priset ger energi att fortsätta, tillsammans med alla de många hyresrättsinnehavare i Uppsala, och kollegor på IBF, som är engagerade i de här frågorna, sa Åse Richard i sitt tacktal.

Åse Richard var en av två mottagare av årets Uppsala Fredspris. Även Kristina Axell från Rädda Barnen prisades för sitt mångåriga engagemang för barn och unga i Uppsala.

Prisutdelning Uppsala Fredspris
Prisutdelning Uppsala Fredspris. Pristagarna Åse Richard från IBF (längst bak)
och Kristina Axell från Rädda Barnen (till höger) tillsammans Karin Sehlin
och Mona Haghgou Strindberg från Uppsala FN-förening. Foto: Karin Hallén Sellin

Nyheter