Mobildata påvisar segregationsmönster

2021-10-25

I studien Daily Mobility Patterns: Reducing or Reproducing Inequalities and Segregation? undersöker kulturgeograferna Lina Hedman, Kati Kadarik, Roger Andersson och John Östh, sociala rörlighetsmönster i två svenska regioner.

Lina Hedman, forskare
i kulturgeografi.
Foto: Mikael Wallerstedt

Forskarna har använt sig av mobiltelefoners positionsbestämningar för att ta reda på hur människor förflyttar sig i två medelstora svenska regioner, Falun-Borlänge och Gävle-Sandviken, och konstaterar att rörlighetsmönstren är starkt segregerade.

– Det gör att vi har fått en bättre bild av människors sociala interaktioner, säger Lina Hedman.

Telefoner i områden med en hög andel invandrad befolkning är mer benägna att vara kvar i hemområdet och att röra sig mot andra liknande områden än telefoner i områden med låg andel invandrade. Ju högre andelen icke-europeiska invandrare är i ett område, desto mindre ytor förflyttas mobiltelefonerna över. Det beror delvis på att personer med olika ursprung bor i olika delar av regionerna, men det är inte den enda förklaringen. Vissa skillnader i hur långt telefonerna färdas kvarstår även vid kontroll för avstånd till närmaste stadscentrum. Skillnaderna i rörelsemönster innebär att möjligheten till möten mellan människor från olika områdestyper och av olika ursprung begränsas.

– Det är viktigt att se att segregation handlar om mer än om var människor bor. Det är sannolikt enklare och billigare att motverka negativa effekter av segregation genom att möjliggöra människors interaktion i vardagen än att försöka styra var folk bor, säger Lina Hedman.

Lina Hedman är tidigare forskare i kulturgeografi vid IBF, nu verksam vid Region Gävleborg.

Läs artikeln

Artikeln Daily Mobility Patterns: Reducing or Reproducing Inequalities and Segregation? finns att läsa som "Open Access" på tidskriftens webbplats.

Nyheter