Dominika Polanska prisas av Miljöpartiet

2022-02-17

Dominika Polanska, forskare i sociologi vid IBF, har utsetts till årets mottagare av priset ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond. Priset är instiftat av Miljöpartiets riksdagsgrupp.

Enligt motiveringen får Dominika Polanska priset för att hon med sin forskning om boende och bostadsfrågor bidragit till att fördjupa förståelsen av vad segregation och klyftor gör med städer och människor. Hon har också pekat på möjliga vägar framåt, och deltagit i människors arbete för bättre stadsmiljöer och livsförshållanden.

Dominika Polanska och Gustav Fridolin
Dominika Polanska, årets mottagare av priset ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond, tillsammans med Gustav Fridolin från Miljöpartiet.

– Jag är smickrad och stolt att ta emot priset som uppmärksammar den forskning jag bedriver. Vi står inför en klimatkris och en bostadskris och jag är glad att min forskning nått ut och gjort avtryck. Jag hoppas att ännu fler kan få upp ögonen för vad som pågår i våra städer och bostäder, och hur vi kan skapa förändring tillsammans, säger Dominika Polanska om priset.

Om priset
Priset ur Ulf Bodach Söderströms minnesfond instiftades av Miljöpartiets riksdagsgrupp 2018 för att främja personer som verkat för att fördjupa och förnya grön idédebatt.

Nyheter