Nyhetsbrev

IBF:s nyhetsbrev skickas ut med e-post några gånger per år. Här nedan kan du ladda ner och läsa äldre nyhetsbrev.

Prenumeration

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att komma med på sändlistan för IBF:s nyhetsbrev och inbjudningar. Du är också välkommen att kontakta vår kommunikatör Ulrika Wahlberg.

Kommunikatör Ulrika Wahlberg
ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

E-post:
Namn:
Jobbtitel:
Organisation:
Jag vill få relevant information från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) till min inkorg. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) ska inte dela eller sälja min personliga information. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

Nr 2 2023

Framsida nyhetsbrev

 • Gängvåldets grannskapseffekter
 • Bok med bostadspolitiken i fokus
 • Stor studie om äldres boendepreferenser i mindre kommuner

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2023

Framsida nyhetsbrev nr 1 2023

 • Nybyggnation gynnar alla inkomstgrupper
 • Hyreskontrakt ledde till minskad sysselsättning och lägre arbetsinkomst
 • Ny bok med rätten till bostad i fokus

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2022

Framsida nyhetsbrev nr 2 2022

 • Strategiskt byggande nödvändigt för att uppnå social blandning
 • Energiforskning i kristider
 • Striktare migrationspolitik påverkar migrationen till andra EU-länder

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2022

Framsida nyhetsbrev nr 1 2022

 • Rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd
 • Avpolitisering viktigt inslag i citysamverkan
 • Forskarporträtt: Roger Andersson forskar om segregation

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2021

Framsida nyhetsbrev nr 2 2021

 • Systemskiftet på bostadsmarknaden började redan på 1970-talet
 • Moskvas avantgardistiska bostäder uppskattas än idag
 • Forskarporträtt: Miguel Martínez forskar om urbana rörelser

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2021

Framsida nyhetsbrev nr 1 2021

 • Utbildningsnivå avgör vilket område människor bosätter sig i
 • Hyresgästföreningen finansierar forskning om bostadsmarknaden
 • Gröna städer inte så hållbara som man kan tro

Läs nyhetsbrevet

Nr 3 2020

IBF Nyhetsbrev nr 3 2020

 • Förtätning kan vara både bra och dåligt för hälsan
 • Bristande samordning försvårar arbetsmarknads- och bostadsintegration
 • Överdriven rädsla för strålning påverkar bostadspriserna negativt

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2020

 • Liten skillnad i rörelsemönster mellan boende i olika områden under Coronapandemin
 • Skolvalets långsiktiga effekter på framtida utbildning och inkomster
 • Ny studie om ungdomslägenheters effekter på studier och barnafödande
  Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2020

 • Boken Ockuperat! Svenska husockupationer 1968–2018
 • Rapporten Grannskapseffekter och politik och planering för minskad segregation
 • Nytt samarbete med nationalekonomiska institutionen och Uppsala kommun

  Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2019

 • 25-årsjubileum
 • Den offentliga debatten stigmatiserar förortsområden
 • Forskningspris för artikeln ”Voyage iron”
 • Inget tydligt samband mellan integration och bostadssegregation

  Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2018

 • boendesegregation
 • effekten av permanenta och temporära uppehållstillstånd
 • stadsplanering med VR-teknologi

Läs Nyhetbrevet 

Nr 1 2018

 • Bostadsbristen ur de bostadslösas perspektiv
 • Södertäljes stadsplanering
 • Irene Molina uppträder på Dramaten
 • Nya publikationer: Husockupation i Europa samt Medborgardialog
 • Karl Schlögel föreläsare på årets Uppsala Lecture

Läs Nyhetsbrevet 

Nr 2-3 2017

 • Genusprojekt ska kartlägga bostadsmarknaden
 • Krigsbarns psykiska ohälsa kan gå i arv
 • Ny bok beskriver Malmös ekonomiska utveckling ur ett kritiskt perspektiv

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2017

 • Renovräkning högaktuellt ämne
 • Gröna inslag i stadsmiljön främjar välbefinnande
 • Ny bok analyserar Husby-kravallerna

Läs nyhetsbrevet

Nr 3 2016

 • Satsning på stadsomställning
 • Bostadsområdet avgör synen på trångboddhet
 • Svårt för föräldrar med kognitiva svårigheter att få rätt ekonomisk hjälp

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2016

 • När staden blir ett varumärke
 • Deltidsarbetande kvinnor riskerar fattigdom under föräldraledigheten
 • Lobbying bästa protestmetoden mot skolnedläggningar

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2016

 • Myter i bostadsdebatten
 • Medborgardialoger kan stärka svaga grupper
 • Stora geografiska variationer i prisutvecklingen på bostäder

Läs nyhetsbrevet  

Nr 3 2015

 • Flyktingmottagandets geografi
 • Vid integrationspolitikens vägskäl
 • Svårt att upptäcka rasism på bostadsmarknaden

Läs nyhetsbrevet  

Nr 2 2015

 • Klassegregationen ökar i Stockholm
 • Den självvalda segregationen
 • Böneutrop i Fittjamoskén ökar värdet på bostäder

Läs nyhetsbrevet  

Nr 1 2015

 • Stort intresse för Glaesers urbanföreläsning
 • Staden som en global aktör
 • Den traditionella stadsplaneringen utmanas i Södertälje

Läs nyhetsbrevet  

Äldre nyhetsbrev

Nyhetsbrev från perioden 1999-2014. Några nummer saknas.

2014

Nr 2 2014

Nr 1 2014

2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013

2012

Nr 4 2012

Nr 2-3 2012

Nr 1 2012

2011

Nr 4 2011

Nr 3 2011

Nr 1-2 2011

2010

Nr 3 2010

Nr 2 2010

Nr 1 2010

2009

Nr 3 2009

Nr 2 2009

Nr 1 2009

2008

Nr 3 2008

Nr 2 2008

Nr 1 2008

2007

Nr 3 2007

Nr 2 2007

Nr 1 2007

2006

Nr 3 2006

Nr 2 2006

Nr 1 2006

2005

Nr 3 2005

Nr 2 2005

Nr 1 2005

2004

Nr 3 2004

Nr 2 2004

Nr 1 2004

2003

Nr 3 2003

Nr 2 2003

Nr 1 2003

2002

Nr 3 2002

Nr 2 2002

2001

Nr 3 2001

2000

Nr 4 2000

Nr 3 2000

Nr 2 2000

Nr 1 2000

1999

Nr 4 1999

Nr 3 1999

Nr 2 1999

Senast uppdaterad: 2023-12-15