Nyhetsbrev

IBF:s nyhetsbrev distribueras i tryckt version till över 400 företag, myndigheter, privatpersoner och organisationer tre gånger per år. Här nedan kan du ladda ner och läsa äldre nyhetsbrev.

Digital prenumeration

Prenumeration på nyhetsbrevet är gratis. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan för att komma med på sändlistan för IBF:s nyhetsbrev och inbjudningar. Du är också välkommen att kontakta vår kommunikatör Ulrika Wahlberg.

Kommunikatör Ulrika Wahlberg
ulrika.wahlberg@ibf.uu.se


Nr 1 2023

Framsida nyhetsbrev nr 1 2023

 • Nybyggnation gynnar alla inkomstgrupper
 • Hyreskontrakt ledde till minskad sysselsättning och lägre arbetsinkomst
 • Ny bok med rätten till bostad i fokus

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2022

Framsida nyhetsbrev nr 2 2022

 • Strategiskt byggande nödvändigt för att uppnå social blandning
 • Energiforskning i kristider
 • Striktare migrationspolitik påverkar migrationen till andra EU-länder

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2022

Framsida nyhetsbrev nr 1 2022

 • Rapporten Marknadsmakt och besittningsskydd
 • Avpolitisering viktigt inslag i citysamverkan
 • Forskarporträtt: Roger Andersson forskar om segregation

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2021

Framsida nyhetsbrev nr 2 2021

 • Systemskiftet på bostadsmarknaden började redan på 1970-talet
 • Moskvas avantgardistiska bostäder uppskattas än idag
 • Forskarporträtt: Miguel Martínez forskar om urbana rörelser

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2021

Framsida nyhetsbrev nr 1 2021

 • Utbildningsnivå avgör vilket område människor bosätter sig i
 • Hyresgästföreningen finansierar forskning om bostadsmarknaden
 • Gröna städer inte så hållbara som man kan tro

Läs nyhetsbrevet

Nr 3 2020

IBF Nyhetsbrev nr 3 2020

 • Förtätning kan vara både bra och dåligt för hälsan
 • Bristande samordning försvårar arbetsmarknads- och bostadsintegration
 • Överdriven rädsla för strålning påverkar bostadspriserna negativt

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2020

 • Liten skillnad i rörelsemönster mellan boende i olika områden under Coronapandemin
 • Skolvalets långsiktiga effekter på framtida utbildning och inkomster
 • Ny studie om ungdomslägenheters effekter på studier och barnafödande
  Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2020

 • Boken Ockuperat! Svenska husockupationer 1968–2018
 • Rapporten Grannskapseffekter och politik och planering för minskad segregation
 • Nytt samarbete med nationalekonomiska institutionen och Uppsala kommun

  Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2019

 • 25-årsjubileum
 • Den offentliga debatten stigmatiserar förortsområden
 • Forskningspris för artikeln ”Voyage iron”
 • Inget tydligt samband mellan integration och bostadssegregation

  Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2018

 • boendesegregation
 • effekten av permanenta och temporära uppehållstillstånd
 • stadsplanering med VR-teknologi

Läs Nyhetbrevet 

Nr 1 2018

 • Bostadsbristen ur de bostadslösas perspektiv
 • Södertäljes stadsplanering
 • Irene Molina uppträder på Dramaten
 • Nya publikationer: Husockupation i Europa samt Medborgardialog
 • Karl Schlögel föreläsare på årets Uppsala Lecture

Läs Nyhetsbrevet 

Nr 2-3 2017

 • Genusprojekt ska kartlägga bostadsmarknaden
 • Krigsbarns psykiska ohälsa kan gå i arv
 • Ny bok beskriver Malmös ekonomiska utveckling ur ett kritiskt perspektiv

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2017

 • Renovräkning högaktuellt ämne
 • Gröna inslag i stadsmiljön främjar välbefinnande
 • Ny bok analyserar Husby-kravallerna

Läs nyhetsbrevet

Nr 3 2016

 • Satsning på stadsomställning
 • Bostadsområdet avgör synen på trångboddhet
 • Svårt för föräldrar med kognitiva svårigheter att få rätt ekonomisk hjälp

Läs nyhetsbrevet

Nr 2 2016

 • När staden blir ett varumärke
 • Deltidsarbetande kvinnor riskerar fattigdom under föräldraledigheten
 • Lobbying bästa protestmetoden mot skolnedläggningar

Läs nyhetsbrevet

Nr 1 2016

 • Myter i bostadsdebatten
 • Medborgardialoger kan stärka svaga grupper
 • Stora geografiska variationer i prisutvecklingen på bostäder

Läs nyhetsbrevet  

Nr 3 2015

 • Flyktingmottagandets geografi
 • Vid integrationspolitikens vägskäl
 • Svårt att upptäcka rasism på bostadsmarknaden

Läs nyhetsbrevet  

Nr 2 2015

 • Klassegregationen ökar i Stockholm
 • Den självvalda segregationen
 • Böneutrop i Fittjamoskén ökar värdet på bostäder

Läs nyhetsbrevet  

Nr 1 2015

 • Stort intresse för Glaesers urbanföreläsning
 • Staden som en global aktör
 • Den traditionella stadsplaneringen utmanas i Södertälje

Läs nyhetsbrevet  

Äldre nyhetsbrev

Nyhetsbrev från perioden 1999-2014. Några nummer saknas.

2014

Nr 2 2014

Nr 1 2014

2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013

2012

Nr 4 2012

Nr 2-3 2012

Nr 1 2012

2011

Nr 4 2011

Nr 3 2011

Nr 1-2 2011

2010

Nr 3 2010

Nr 2 2010

Nr 1 2010

2009

Nr 3 2009

Nr 2 2009

Nr 1 2009

2008

Nr 3 2008

Nr 2 2008

Nr 1 2008

2007

Nr 3 2007

Nr 2 2007

Nr 1 2007

2006

Nr 3 2006

Nr 2 2006

Nr 1 2006

2005

Nr 3 2005

Nr 2 2005

Nr 1 2005

2004

Nr 3 2004

Nr 2 2004

Nr 1 2004

2003

Nr 3 2003

Nr 2 2003

Nr 1 2003

2002

Nr 3 2002

Nr 2 2002

2001

Nr 3 2001

2000

Nr 4 2000

Nr 3 2000

Nr 2 2000

Nr 1 2000

1999

Nr 4 1999

Nr 3 1999

Nr 2 1999

Senast uppdaterad: 2023-06-19