Distansarbete kan försvåra avkoppling i hemmet

Nu i Coronatider är det många som arbetar hemifrån. I IBF:s arkiv hittar vi en studie om hemarbete som miljöpsykolog Terry Hartig gjorde redan 2007. Resultaten visade att hemarbete kan göra det svårare att mentalt och tidsmässigt skilja arbete och fritid.

Att arbeta hemifrån kan minska stress, men det kan också undergräva hemmets betydelse som en plats för avkoppling från arbetet. Det visar en studie som IBF:s miljöpsykolog Terry Hartig publicerade tillsammans med Camilla Kylin och Gunn Johansson från Stockholms universitet redan 2007. Forskarna analyserade enkätsvar från 101 anställda vid en svensk myndighet som hade flyttat till en annan stad. För att bland annat kunna kombinera pendling och föräldraskap utförde 58 av medarbetarna åtminstone 20 procent av arbetet från hemmet efter flytten.  

Studien visade att ett separat arbetsrum till viss del kan förtydliga uppdelningen av arbete och icke-arbete, åtminstone på ett rumsligt plan. Däremot bidrog inte arbetsrummet i samma utsträckning till att överbrygga den tidsmässiga eller mentala uppdelningen mellan hem och arbete.

– Till exempel kan man ju fortsätta att tänka på arbetet även om man inte är i det avsatta arbetsrummet. Det kan ju också vara så att man får jobbsamtal under den tid som egentligen inte är arbetstid, förklarar Terry Hartig.

Både heltidspendlarna och deltidspendlarna angav ändå att de upplevde hemmet som en pålitlig plats för återhämtning. Det fanns däremot en viss skillnad mellan könen. Män som arbetade hemma uppgav i högre grad än kvinnor att de hade en effektiv återhämtning i hemmet.

Läs mer: Artikeln The Telework Tradeoff: Stress Mitigation vs. Constrained Restoration är publicerad i Applied Psychology (2007).