Hyresnämnden kritiseras i ny bok

Tvister om hyresnivån mellan hyresvärdar och hyresgäster avgörs i hyresnämnden – en opartisk instans som ligger under Sveriges domstolar. IBF:s forskare i sociologi Dominika Polanska har undersökt vad som händer när hyresgäster överklagar hyreshöjningar som följer av omfattande renoveringar.

Dominika Polanska har under flera år forskat om boendes protester mot renoveringar av flerfamiljshus och de kraftiga hyreshöjningar som ofta följer. Ämnet har uppmärksammats de senaste åren, sedan det visat sig att hyresgästerna har svårt att stoppa oönskade renoveringar.

När hyresgästen Håkan Axén stod inför just ett sådant ärende hos hyresnämnden 2020, följde Dominika Polanska med. Nu kommer deras gemensamma bok, ”Den orättvisa rättvisan: en rättspraxis som renovräker”, på Verbal förlag.
– Vi ville titta på vad som händer i hyresnämnden och hur de motiverar sina beslut. Och vi upptäckte att praxis i hyresnämnden ser ut så att fastighetsägaren i stort sett alltid vinner, säger Dominika Polanska, docent och forskare i sociologi vid IBF.

Boken bygger på studier av 170 ärenden som varit uppe i Stockholms hyresnämnd åren 2010–2020, på samtal med jurister och andra sakkunniga samt på observationer i hyresnämnden. Som bakgrund finns också en lagändring som syftat till att ändra praxis i hyresnämnden och stärka hyresgästernas ställning i renoveringsärenden.

– Vår genomgång visar att hyresnämnden inte följer lagändringen i praktiken, utan att den fortsätter att följa tidigare rättspraxis. Ofta motiveras besluten med att hovrätten i tidigare fall gått på fastighetsägarens linje, och med att det är vanligt i branschen att göra den sortens renoveringar. Hyresnämnden ifrågasätter inte vinstintressena som ligger bakom renoveringarna, säger Dominika Polanska.

Boken visar också på ojämlikheten mellan parterna i sådana här tvister. Fastighetsägarna har alltid ett juridiskt ombud vid förhandlingarna, medan hyresgästerna hade det i mindre än 50 procent av  fallen som vi studerade, uppger Dominika Polanska. Hon menar även att hyresnämnden använder sig av branschspråk och begrepp som kan vara svårtolkade.

– Många av definitionerna som används i motiveringarna är vaga. Till exempel att något är ”vanligt förekommande”, är inte samma sak som att något är rätt eller rättvist. Vad ”rimlig fastighetsekonomi” eller ”modern standard som hyresgästerna förväntar sig” är, specificeras inte heller, säger Dominika Polanska.

TEXT: Anna Hedlund

Fakta

  • Renoveringsåtgärder inne i bostäder kräver alltid hyresgästens godkännande.
  • Renoveringsåtgärder i allmänna utrymmen, som tvättstuga eller trapphus, ska godkännas av minst hälften av hyresgästerna.
  • Om hyresgästerna inte samtycker till renoveringen kan hyresvärden ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.
    Källa: Fastighetsägarna

Mer information om boken finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2022-03-08