IBF växer

Trots pandemin har personalstyrkan vid IBF ökat med cirka 25 procent de senaste två åren. Institutet har i dagsläget 54 personer anställda. Dessutom tillkommer ett antal nya gästforskare och stipendiater.

Den främsta orsaken till IBF:s snabba tillväxt är det tvååriga postdoktorprogram som startades för tre år sedan, där sex postdoktorer har anställts. IBF har också genom samverkansprojekt med externa aktörer anställt fem postdoktorer. Förhoppningen är att flera av postdoktorerna ska fortsätta vara verksamma vid institutet även i framtiden.

 – Det är roligt att vi har fått in så många nya forskare, delvis med helt ny kompetens, till IBF. Utökningen har också inneburit en högre grad av internationalisering, då flera av våra nyanställda tidigare har varit verksamma vid utländska universitet. Det ger oss ännu större möjligheter att ingå i viktiga framtida samverkansprojekt, säger Nils Hertting, prefekt vid IBF.

Senast uppdaterad: 2022-03-18