Kommunernas politiska sammansättning påverkar inte flyktingmottagandet

Kristoffer Jutvik disputerade i juni med den statsvetenskapliga avhandlingen Governing Migration som består av fyra artiklar som studerar uppkomsten och effekten av svensk migrationspolitik.

De två första artiklarna undersöker orsakerna till variationen i lokal flyktingmottagning bland svenska kommuner – utifrån politisk sammansättning och politikers och tjänstemäns egna perspektiv och förklaringar.

– Variationen i flyktingmottagningen bland svenska kommuner är ett omdebatterat ämne, inte minst efter det höga antalet asylsökande under 2015 och 2016. Min studie visar att det inte finns något orsakssamband mellan en majoritet för något av de politiska huvudblocken i kommunfullmäktige och flyktingmottagningen i kommunen, säger Kristoffer Jutvik.

Den andra delen av avhandlingen fokuserar på hur olika typer av migrationspolitik påverkar flyktingflöden respektive deltagande på arbetsmarknaden. I en av artiklarna har Kristoffer Jutvik tillsammans med nationalekonomen Henrik Andersson undersökt effekten av lagändringen 2013 (som innebar att alla syriska flyktingar tilldelades permanenta istället för temporära uppehållstillstånd) på antalet syriska flyktingar som kom till Sverige samt på flyktingflöden i Europa.

–  I artikeln visar vi att syriska flyktingar reagerade väldigt snabbt på förändringen i Sverige, redan inom någon vecka. Snabbheten i reaktionen hos denna grupp är något nytt som artikeln bidrar med till forskningsfältet.  

Den sista artikeln, som är samförfattad med Darrel Robinson, doktor i statskunskap, undersöker om övergången från temporära till permanenta uppehållstillstånd hade någon effekt på syriska flyktingarnas deltagande på arbetsmarknaden. Studien, som använder sig av registerdata, visar att individer med temporära uppehållstillstånd är mer aktiva på  arbetsmarknaden, medan de som beviljats permanenta uppehållstillstånd deltar mer inom utbildning.


Läs avhandlingen som PDF

Kristoffer Jutvik (2020) Governing Migration: On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees.