Liten skillnad i rörelsemönster mellan boende i olika områden

CORONAPANDEMIN

Genom att studera förändringar i rörlighet har forskare knutna till det nystartade Urban Lab, studerat hur boende i områden med olika socioekonomisk sammansättning har förändrat sitt rörelsemönster under Coronapandemin. Resultatet visar att det inte är någon större skillnad mellan de olika bostadsområdena.

Sverige har antagit en mycket mindre restriktiv politik vad gäller social distansering än de flesta andra länder under COVID-19-pandemin. Forskare från IBF och nationalekonomiska institutionens nya forskargrupp, Urban Lab, ville undersöka effekterna på den individuella rörligheten under den svenska politiken.

En viktig fråga var också att undersöka om rörligheten varierar mellan boende i olika bostadsområden, vilket har hävdats från flera håll.Forskningen, som använder mobil-
telefondata når två huvudslutsatser:

För det första ser man att befolkningen kraftigt har förändrat sitt rörelsemönster. Genom att jämföra mobiliteten hos svenska telefonanvändare i slutet av mars 2020 jämfört med januari 2020, ser man att andelen telefonanvändare som stannar hemma har ökat betydligt, rörligheten i industri- och affärsområden har minskat och resorna har minskat.

För det andra finner de att förändringarna i rörelsemönstret är väldigt likartade mellan olika bostadsområden.
– Ett viktigt bidrag från den här forskningen är att visa att beteendeförändringar inte skiljer sig nämnvärt åt mellan områden baserade på socioekonomiska och andra demografiska egenskaper hos invånarna, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF och föreståndare för Urban Lab.

Om Urban Lab


Urban Lab är ett empiriskt inriktat forskningsinitiativ som drivs i samarbete mellan IBF och nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Syftet är att med unika geokodade svenska mikrodata, som hämtas från bland annat IBF:s forskningsdatabas Geosweden, bedriva  kvantitativa studier av frågor relaterade till städer och urbaniseringsprocesser utifrån olika discipliner. Urban Lab finansieras bland annat av Uppsala kommun och Uppsala universitet.