Tjänsteläget

Daniel Almén har anställts som postdoktor i nationalekonomi från och med 1 februari 2021.

Henrik Andersson är verksam som forskare i nationalekonomi genom Handelsbankens Wallanderstipendium från och med 1 juli 2020.

Oscar Erixson ar anställts som forskare i nationalekonomi från och med 1 juli 2020.

Javier Gil har anställts som forskare i sociologi från och med 1 mars 2020.

Hannah Lundgren har anställts som doktorand i statsvetenskap från och med 1 september 2020.

Freddie Lymeus har anställts som postdoktor i miljöpsykologi från och med 1 januari 2021.

Ylva Sjönell har anställts som kommunikatör med strategisk inriktning från och med 15 september 2020.

Anton Ösgård har anställts doktorand i sociologi från och med 1 september 2020.