Filmer på UR Play

Våren 2021 spelade UR Play in en föreläsningsdag med fyra av IBF:s forskare. Här kan du lyssna på olika samhällsvetenskapliga perspektiv från två segregationsforskare, en demokratiforskare och en arkivgrävande ekonomhistoriker.

Senast uppdaterad: 2022-03-08