Resepolicy

Resepolicyn gäller såväl IBF:s personal som inbjudna gäster för vilka IBF bekostar resan. Gäster kan kompenseras med en hotellnatt, respektive bekväm övernattning i tågkupé. De ska också kunna erbjudas seminariedeltagande via länk.

Riktlinjer för reseplanering:

1. Det viktigaste är att fundera igenom om det går att undvika att resa helt.
Kan målet med resan uppnås på annat sätt? (T.ex. online-möte)
Går det att kombinera flera ärenden på samma tjänsteresa för att undvika andra resor i framtiden?

2. Vid resor inom Sverige och Europa ska möjligheten att åka tåg bedömas i första hand.

3. Inrikes flygresor samt flygresor till Oslo och Köpenhamn får endast ske i undantagsfall.
Universitetet har ett avtal med SJ om rabatterade förstaklassresor vid vissa tidpunkter till Umeå, Göteborg och Malmö/Lund.

4. Överväg alltid kollektivtrafik före bil eller taxi.

5. Vid hyra av bil ska bil som drivs av icke-fossila bränslen prioriteras.

Senast uppdaterad: 2022-06-10