Resepolicy

IBF verkar i en internationell forskningsmiljö där resor för möten med kollegor, samverkan och materialinsamling länge har setts som en naturlig del av arbetet. På senare tid har det uppmärksammats att klimatavtrycket från universitetens verksamhet – inte minst flygresorna – är betydande. Resepolicyn ska bidra till Uppsala universitets arbete med att minska verksamhetens klimatavtryck. IBF:s ambition är att kraftigt minska flygandet i tjänsten.

Riktlinjer för reseplanering:

1. Det viktigaste är att fundera igenom om det går att undvika att resa helt.

Kan målet med resan uppnås på annat sätt? (T.ex. e-möte)
Går det att kombinera flera ärenden på samma tjänsteresa för att undvika andra resor i framtiden?

2. Vid resor inom Sverige och Europa ska möjligheten att åka tåg bedömas i första hand.

3. Inrikes flygresor samt flygresor till Oslo och Köpenhamn får endast ske i undantagsfall.

Universitetet har ett avtal med SJ om rabatterade förstaklassresor vid vissa tidpunkter till Umeå, Göteborg och Malmö/Lund.

4. Överväg alltid kollektivtrafik före bil eller taxi.

5. Vid hyra av bil ska bil som drivs av icke-fossila bränslen prioriteras.

Resepolicyn gäller såväl IBF:s personal som inbjudna gäster för vilka IBF bekostar resan. Gäster kan kompenseras med en hotellnatt, respektive bekväm övernattning i tågkupé. De ska också kunna erbjudas seminariedeltagande via länk. Stäm av med dina gäster att de är införstådda med detta innan du bokar in dem på t.ex. ett seminarium eller session på Bostadsmötet. 

Miljögruppen ansvarar för att följa upp och mäta IBF:s utsläpp. Beräkningarna kommer årligen att rapporteras till styrelsen med avsikt att tas upp i verksamhetsberättelsen. Uppföljning av resepolicyn sker i början av 2021 och därefter halvårsvis.

Senast uppdaterad: 2021-08-19