Publikationer: Bo Bengtsson

Böcker och forskningsrapporter

Bengtsson, B., red., E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson (2013) Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Andra reviderade upplagan. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B., P. Strömblad & A.-H. Bay, red. (2010) Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Strömblad, P. & B. Bengtsson (2010) Political Participation of Ethnic Associations. Exploring the Importance of Organisational Level Differences in Resources, Motivation and Recruitment Networks. Stockholm: Institute for Futures Research.

Bengtsson, B. & C. Kugelberg, red. (2009) Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället. Malmö: Egalité.

Bengtsson, B., T. Berger & J.-E. Lind (2007) Hyresboendets roller – lokal organisering och boinflytande i förändring. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B., red., E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson (2006) Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. & T. Berger (2005) Gräsrot, språkrör och träffpunkt. Lokal organisering och demokrati i boendet. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet.

Bengtsson, B., red. (2004) Föreningsliv, makt och integration, Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, B., T. Berger, N. Fransson, J.-E. Lind & B. Modh (2003) Lokal kontroll och kollektivt handlande. En utvärdering av självförvaltning i Bostads AB Poseidon i Göteborg. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B., K. A. S. Svensson & C. Uggla (2000) Hyresgästens dilemma. Om hållbart samarbete i bostadsområden. Gävle: Meyers.

Bengtsson, B. & E. Sandstedt, red. (1999) Systemskifte i bostadspolitiken? Boinstitutets årsbok 1999. Stockholm: Boinstitutet.

Bengtsson, B. (1998) Staten och bostadsmarknaden. En politisk-filosofisk betraktelse. Stockholm: Boinstitutet.

Bengtsson, B., L. Jernberg, L. Magnusson, K. A. S. Svensson, B. Turner & C. Ytterberg (1998) Från allmännytta till bostadsrätt i miljonprogramsområden. Gävle: Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B. (1995) Bostaden – välfärdsstatens marknadsvara, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences.

Bengtsson, B. (1995) Organisationerna och bostadspolitiken i Sverige – ett avvikande fall?. Gävle: Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B. & K. A. S. Svensson (1995) Demokrati och ekonomi i bostadsrätt. Gävle: Meyers.

Bengtsson, B. (1993) Prosperous Ambivalence – Housing Cooperatives in Sweden. Gävle: National Swedish Institute for Building Research.

Bengtsson, B. (1992) Bostadsbrist – på marknaden och i politiken. Gävle: Boverket och Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1992) Hyra och bruksvärde – om hyrespolitikens intentioner. Licentiatavhandling vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1989) Allmännyttans kris – myt eller verklighet. De allmännyttiga bostadsföretagens ekonomiska utveckling 1971–1987. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1985) Lokalt hyresgästinflytande i privata och allmännyttiga hyresfastigheter – en jämförelse. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1983) Förutsättningar och hinder för boinflytande i privata hyresfastigheter. Redovisning av ett uppdrag för bostadskommittén (Bo 1982:02). Stockholm: Liber, Ds Bo 1983:5.

Bengtsson, B. (1981) Socialt bostadsbyggande och boendeinflytande i Sverige. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1979) Förvaltningsforskning – behövs det?. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Tidskriftsartiklar och bokkapitel

Bengtsson, B. (2014) "Tvärvetenskap på disciplinär grund – tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning", I: M. Bolkéus Blom & L. Magnusson (red.) Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964–2014. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Bengtsson, B. & N. Hertting (2014) "Generalization by mechanism. Thin rationality and ideal-type analysis in case study research". Philosophy of the Social Sciences 44(6): 707–732.

Borevi, K & B. Bengtsson (2014) "The tension between choice and need in the housing of newcomers: A theoretical framework and an application on Scandinavian settlement policies". Urban Studies, doi: 10.1177/0042098014548137.

Fitzpatrick, S., B. Bengtsson & B. Watts (2014) "Rights to housing: Reviewing the terrain and exploring a way forward". Housing, Theory and Society, 31(4): 447–463.

Bengtsson, B. (2013) "Fem länder, fem regimer, fem historier – en nordisk jämförelse". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Andra reviderade upplagan. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2013) "Housing and Housing Policy", I: C. Fredriksson, M. J. Lundström & J. Witzell red, Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Stockholm: Föreningen för samhällsplanering.

Bengtsson, B. (2013) "Sverige – kommunal allmännytta och korporativa särintressen". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Andra reviderade upplagan. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2013) "Varför så olika? Om en nordisk gåta och hur den kan lösas". I: B. Bengtsson, (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Andra reviderade upplagan. Malmö: Égalité.

Ruonavaara, H. & B. Bengtsson (2013) "Stigberoende i bostadspolitiken – en slutdiskussion". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Andra reviderade upplagan. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2012) "Game theory". I: S. J. Smith, M. Elsinga, L. F. O’Mahony, O. S. Eng, S. Wachter & D. Clapham (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, Vol 2. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, B. (2012) "Housing politics and political science". I: D. Clapham, W. Clark & K. Gibb (red.) SAGE Handbook of Housing Studies. Thousand Oaks & London: SAGE.

Bengtsson, B. (2012) "Path dependency". I: S. J. Smith, M. Elsinga, L. F. O’Mahony, O. S. Eng, S. Wachter & D. Clapham (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, Vol 2. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, B. (2012) "Politics of housing". I: S. J. Smith, M. Elsinga, L. F. O’Mahony, O. S. Eng, S. Wachter & C. Hamnett (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, Vol 5. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, B., S. Fitzpatrick & B. Watts (2012) "Rights, citizenship, and shelter". I: S. J. Smith, M. Elsinga, L. F. O’Mahony, O. S. Eng, S. Wachter & C. Hamnett (red.), International Encyclopedia of Housing and Home, Vol 6. Oxford: Elsevier.

Bengtsson, B. & H. Ruonavaara (2011) "Comparative process tracing in housing studies". International Journal of Housing Policy 11(4): 395–414.

Strömblad, P., G. Myrberg & B. Bengtsson (2011) "Optimal opportunities for ethnic organization and political integration? Comparing Stockholm with other European cities". I: L. Morales & M. Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work?. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bay, A.-H., P. Strömblad & B. Bengtsson (2010) "An introduction to diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia". I: B. Bengtsson, P. Strömblad & A.-H. Bay (red.) Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bengtsson, B. (2010) "Political opportunity structure and ethnic organization: How political, what opportunities, which structures?". I: B. Bengtsson, P. Strömblad & A.-H. Bay (red.), Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bengtsson, B. & H. Ruonavaara (2010) "Introduction to the special issue: Path dependence in housing". Housing, Theory and Society 27(3): 193–203.

Bengtsson, B. (2009) "Bostadspolitik – ingenting för statsvetare?". I: M. Anthonsen & S. C. Jagers (red.), Rätt grönt. Vänbok till Lennart J. Lundqvist. Göteborg: Göteborgs universitet.

Bengtsson, B. (2009) "Political science as the missing link in housing studies". Housing, Theory and Society 26(1): 10–25.

Bengtsson, B., C. Kugelberg & G. Myrberg (2009) "Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället – ett inledande perspektiv". I: B. Bengtsson & C. Kugelberg (red.), Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B., M. Danielsson & N. Hertting (2009) "Demokratiseringspolitik och etnicitet i ytterstaden". I: B. Bengtsson & C. Kugelberg (red.), Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. & P. Strömblad (2009) "Etniska föreningar och politisk integration". I: B. Bengtsson & C. Kugelberg (red.) Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället. Malmö: Égalité.

Strömblad, P. & B. Bengtsson (2009) "Empowering members of ethnic organisations: Tracing the political integration potential of immigrant associations in Stockholm". Scandinavian Political Studies 32(3): 296–314.

Bengtsson, B. (2008) "Uppsalakorporatismen, marknaden och makten". I: S. Gustavsson, J. Hermansson & B. Holmström (red.), Statsvetare ifrågasätter. Uppsalamiljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Bengtsson, B., K. Borevi & A. Strömgren (2007) "Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge". Statsvetenskaplig Tidskrift 109(2): 118–122.

Bengtsson, B. (2006) "Allmännyttan och partsintresset. Längs den svenska bostadspolitikens huvudspår". I: U. Sax (red.), Familjebostäder. Flera kapitel i svensk bostadspolitik. Stockholm: Stockholmia.

Bengtsson, B. (2006) "Fem länder, fem regimer, fem historier – en nordisk jämförelse". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2006) "Sverige – kommunal allmännytta och korporativa särintressen". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2006) "Varför så olika? Om en nordisk gåta och hur den kan lösas". I: B. Bengtsson, (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Ruonavaara, H. & B. Bengtsson (2006) "Stigberoende i bostadspolitiken – en slutdiskussion". I: B. Bengtsson (red.), E. Annaniassen, L. Jensen, H. Ruonavaara & J. R. Sveinsson, Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus. Malmö: Égalité.

Bengtsson, B. (2004) "Föreningsliv, makt och integration – ett inledande perspektiv". I: B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, B. (2004) "Föreningsliv, makt och integration – lägesöversikt och slutdiskussion". I: B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49. (2004)

Bengtsson, B. (2004) "Politisk integration via det allmänna föreningslivet – en kunskapsöversikt". I: B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, B. & P. Somerville (2002) "Understanding contextualised rational action – authors’ response". Housing Theory and Society 19(3–4): 148–152.

Somerville, P. & B. Bengtsson (2002) "Constructionism, realism and housing theory". Housing, Theory and Society 19(3–4): 121–136.

Bengtsson, B. (2001) "Bostaden som social rättighet. Den generella bostadspolitikens logik". I: A. Lindbom (red.), Den nya bostadspolitiken. Umeå: Boréa.

Bengtsson, B (2001) "Housing as a social right: Implications for welfare state theory". Scandinavian Political Studies 24(4): 255–275.

Bengtsson, B (2000) "Solving the tenants´ dilemma: Collective action and norms of co-operation in housing". Housing, Theory and Society 17(4): 175–187.

Bengtsson, B. (1999) "Idékamp utan idéer – om bostadspolitikens paradigmkris"I: B. Bengtsson

& E. Sandstedt (red.), Systemskifte i bostadspolitiken? Boinstitutets årsbok 1999. Stockholm: Boinstitutet.

Bengtsson, B. (1999) "Systemskifte i bostadspolitiken? En inledande betraktelse", i B. Bengtsson & E. Sandstedt (red.), Systemskifte i bostadspolitiken? Boinstitutets årsbok 1999. Stockholm: Boinstitutet.

Bengtsson, B (1998) "Tenants’ dilemma – On collective action in housing". Housing Studies 13(1): 99–120.

Bengtsson, B. & D. Clapham (1997) "Tenant participation in a cross-national comparative perspective". I: C. Cooper & M. Hawtin (red.), Housing, Community and Conflict. Understanding Resident ‘Involvement’. Aldershot: Gower.

Bengtsson, B. & J. Kemeny (1997) "Från en generell marknadspolitik till en bostadspolitik för ‘dom andra’". I: B. Turner & E. Vedung (red.), Bostadspolitik för tjugohundratalet. Återtåg och nya värden, Gävle: Meyers.

Bengtsson, B. & B. Rothstein (1997) "Precisionsbombningens problem – välfärdsstaten och bostadspolitiken". I: Å. E. Andersson (red.), Bostadsmarknaden på 2000-talet. Stockholm: SNS.

Bengtsson, B. (1996) "En social marknadspolitik: om stat och marknad i svensk bostadsförsörjning". I: N. Antoni (red.), Hyra på marknaden. Debattbok om hyror. Stockholm: Hyresgästernas Riksförbund.

Bengtsson, B. (1995) "Housing in game-theoretical perspective". Housing Studies 10(2): 229–243.

Bengtsson, B. (1995) "Politics and housing markets – Four normative arguments". Scandinavian Housing and Planning Research 12(3): 123–140.

Bengtsson, B. (1994) "Swedish rental policy – A complex superstructure with cracking foundations", Scandinavian Housing and Planning Research 11(3): 182–189.

Bengtsson, B. (1993) "Boendeinflytandets effekter – hur kan de undersökas?". I: C. Uggla, Forskning om boendeinflytande – en litteraturöversikt. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1993) "Social democratic Sweden: A story of success". I: G. Andrusz (red.), The Co-operative Alternative in Europe: The Case of Housing. Aldershot: Ashgate.

Bengtsson, B. (1992) "Not the middle way but both ways – Cooperative housing in Sweden". Scandinavian Housing and Planning Research 9(Supplement 2): 87–104.

Bengtsson, B. (1991) "MBL och fonderna – två spel om ekonomisk demokrati". Statsvetenskaplig Tidskrift 94(1): 13–39.

Bengtsson, B. (1991) "The crisis of public housing in Sweden – Economic reality or organizational myth?". Scandinavian Housing and Planning Research 8(2): 113–127.

Bengtsson, B. (1982) "Demokrati och inflytande i boendet. Vad är det och hur kan det undersökas?". Statsvetenskaplig Tidskrift 85(2): 73–89.

Bengtsson, B. (1982) "Inflytandets möjligheter och gränser. En jämförelse på bostadsområdesnivå". I: Socialt bostadsbyggande och boendedemokrati i Norden. Stockholm: Nordiska utredningar NU 1982:10.

Bengtsson, B. (1982) "Vad kan Sverige lära sig av övriga nordiska länder?". I: Socialt bostadsbyggande och boendedemokrati i Norden, Stockholm: Nordiska utredningar NU 1982:10.

Konferensuppsatser

Bengtsson, B. (2014) "Between Structure and Thatcher. Towards a research agenda for actor-related analysis of housing politics". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Beyond Globalisation. Remaking Housing Policy in a Complex World. Edinburgh, juli 2014.

Bengtsson, B. & H. Ruonavaara (2014) "Home-ownership, housing policy and path dependence". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) workshop Home Ownership, Housing Wealth and the Provision of Welfare: Changing Trends, Changing Outcomes. Paris, maj 2014.

Bengtsson, B. & L. Jensen (2013) "Unitary housing regimes in transition – comparing Denmark and Sweden in a perspective of path dependence and change". Uppsats till ISA (International Sociological Association) RC43 (Housing and the Built Environment) Conference At home with the housing market. Amsterdam, juli 2013.

Bengtsson B. & J. Sørvoll (2013) "Divergent path dependence in two Nordic housing regimes – comparing the historical trajectories of Swedish and Norwegian housing policy". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Overcoming the Crisis, Integrating the Urban Environment. Tarragona, juni 2013.

Bengtsson, B. (2012) "Path dependence or historical juncture? The Swedish housing regime before and after adjustment to the European competition policy". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing: Local Welfare and Local Markets in a Globalised World. Lillehammer, juni 2012.

Bengtsson, B. & H. Ruonavaara (2012) "Comparative process tracing – making historical comparison focused". Uppsats till ECPR (European Community for Political Research) Joint Sessions of Workshops. Antwerpen, april 2012.

Bengtsson, B. & N. Hertting (2011) "Ethnic organization and political opportunities in an urban regime perspective". Uppsats till NOPSA, Nordiska statsvetenskapliga förbundets kongress. Vasa, augusti 2011.

Bengtsson, B & H. Ruonavaara (2010) "Comparative process tracing in housing studies". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) workshop Comparative Housing Research – Approaches and Policy Challenges in a New International Era. Delft, mars 2010.

Bengtsson, B. (2009) "Applying path dependence perspectives in housing studies – review and discussion" Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Prag, juni–juli 2009.

Bengtsson, B. (2008) "Why so different? Housing regimes and path dependence in five Nordic countries". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Shrinking Cities, Sprawling Suburbs, Changing Countrysides. Dublin, juli 2008.

Bengtsson, B. (2007) "Does history matter – and how? Path dependence in housing". Paper for research seminar at University of York, Centre for Housing Policy. York, March 2007.

Bengtsson, B. (2005) "Member utility, democracy, interaction and deliberation – a theoretical perspective on housing organisations". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow’s Cities. Reykjavík, juni–juli 2005.

Bengtsson, B. (2004) "Swedish housing corporatism – A case of path dependence?. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing: Growth and Regeneration. Cambridge, juli 2004.

Bengtsson, B. (2004) "The right to housing in universal and selective housing regimes". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing: Growth and Regeneration. Cambridge, juli 2004.

Bengtsson, B. (2002) "Path dependency in housing. The puzzle of the Nordic housing regimes. Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing Cultures – Convergence and Diversity. Wien, juli 2002.

Bengtsson, B. (2002) "Är bostadskorporatism möjlig? Om hyresgästerna och bostadspolitiken i Sverige". Uppsats till nordiska statsvetarmötet NOPSA 02. Aalborg, augusti 2002.

Bengtsson, B. (1999) "Statsvetarens dilemma – några tankar om rationalistisk teori, sociala mekanismer och fallstudier". Uppsats till nordiska statsvetarmötet NOPSA 99. Uppsala augusti 1999.

Bengtsson, B. (1997) "Makt och spel". Uppsats till Statsvetenskapliga förbundets årsmöte. Uppsala, oktober 1997.

Bengtsson, B. (1996) "Housing – market commodity of the welfare state". Uppsats till ENHR (European Network for Housing Research) Conference Housing and European Integration. Helsingör, augusti 1996.

Recensioner, genmälen och kommentarer

Bengtsson, B. (2004) Recension av U. Winblad Spångberg (2003) "Från beslut till verklighet. Läkarnas roll vid implementering av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården". Statsvetenskaplig Tidskrift 106(2): 159–167.

Bengtsson, B. (2003) Recension av P. King & M. Oxley (2000) "Housing: Who Decides?". European Journal of Housing Policy 3(1): 117–120.

Bengtsson, B. (2002) "Promising but not post modern". Kommentar till D. Clapham, "Housing Pathways: A Post Modern Analytical Framework". Housing, Theory and Society 18(1–2): 69–70.

Bengtsson, B. (2002) "What is a conservative housing policy? A comment on Peter King". Housing, Theory and Society 18(3–4): 108–110.

Bengtsson, B. (2001) "From economic man to imitating man: An unfair comment on Taco Brandsen". Housing, Theory and Society 18(1): 17–18.

Bengtsson, B. (1999) Recension av B. Flyvbjerg (1998) "Rationality and Power. Democracy in Practice". Housing, Theory and Society 16(4): 204–207.

Bengtsson, B. (1998) Recension av P. King (1996) "The Limits to Housing Policy. A Philosophical Investigation". Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 13(2): 189–192.

Bengtsson, B. (1998) Recension av A. Sundin (1997) "Självstyrelsens paradoxer. En studie av den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner inom plan- och byggsektorn". Statsvetenskaplig Tidskrift 101(2): 219–232.

Bengtsson, B. (1997) Recension av J. E. Smith (1997) "What Determines Housing Investment? An Investigation into the Social, Economic and Political Determinants of Housing Investment in Four European Countries". Netherlands Journal of Housing and the Built Environment 12(4): 469–472.

Bengtsson, B. (1995) "Kunskap och makt i bostadsbyggandet". Recension av B. Ericson & B.-M. Johansson (1994) "Bostadsbyggandet i idé och praktik. Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn", Plan 49: 244–246.

Bengtsson, B. (1995) Recension av G Hallett red. (1993) "The New Housing Shortage. Housing Affordability in Europe and the USA". TESG Journal of Economic and Social Geography 86: 199–200.

Bengtsson, B. (1995) "Svar till Jonas Hinnfors". Statsvetenskaplig Tidskrift 98(4): 475–480

Bengtsson, B. (1991) "Samhällsforskaren som terapeut". Recension av O. Petersson (1989) "Makt i det öppna samhället". Tiden 2–1991, s. 101–104.

Bengtsson, B. (1990) "Välkommen bostadskooperativ översikt". Recension av K. A. S. Svensson (1989) "Boende och kooperation". Kooperativa Studier 1–1990, s. 30.

Bengtsson, B. (1990) "Är den enes makt den andres ofrihet? – en jämförelse mellan Flathman och Lukes". Politologen 1-2–1990, s. 23–31.

Bengtsson, B. (1984) "När facket drev på – om MBLs tillkomst". Recension av A. Hadenius (1983) "Medbestämmandereformen". Tiden 3–1984, s. 183–185.

Bengtsson, B. (1982) "MBL och äganderätten". Recension av A. Broström (1982) "MBLs gränser – den privata äganderätten". Tiden 7–1982, s. 502–505.

Populärvetenskapliga artiklar

Bengtsson, B. & N. Hertting (2013) "Statsvetenskaplig bostads- och urbanforskning – vad är det?". IBF Nyhetsbrev 1/2013, s. 2.

[Bengtsson, B. (2008) Samarbete och inflytande i bostadsområdet. En rapport om kontinuitet och förnyelse, Stockholm: Hyresgästföreningen & SABO.]

Annaniassen, E. & B. Bengtsson (2005) "Bostadspolitiskt samarbete – men olika lösningar". Plan 59: 8–11.

Bengtsson, B. & K. Borevi (2004) "Rasfördomar i folkrörelser hindrar politisk integration. Dagens Nyheter 11 november 2004.

[Bengtsson, B. (2003) Självförvaltning – en vision med variation. Utvärdering av ett självförvaltningsprogram inom Bostads AB Poseidon i Göteborg. Stockholm: Bostads AB Poseidon, Hyresgästföreningen & SABO.]

Bengtsson, B. & K. A. S. Svensson (1996) "Är bostadsrättsföreningen demokratisk?". Byggforskning 1–1996, s. 31–32.

Bengtsson, B. & C. Uggla (1994) "Forskning om boinflytande: Högre deltagande i små områden". Byggforskning 4–1994, s. 11–12.

Bengtsson, B. (1991) "Att lägga marknaden till rätta – bostadsfrågan under 1900-talet" I: Arvet i nuet. Om arkitektur och arkiv, ArkitekturMuseets årsbok 1991. Stockholm: ArkitekturMuseum.

Bengtsson, B. (1990) "Allmännyttans ekonomi – bättre än sitt rykte". Byggforskning 1–1990, s. 19–21.

Bengtsson, B. (1986) "Låt sektorsforskningen vara forskning!". I: B. Sollbe (red.), Vishets frukter. Uppsatser om sektorsforskning och forskningskvalitet. Gävle: Statens institut för byggnadsforskning.

Bengtsson, B. (1982) "Socialt bostadsbyggande och boendeinflytande i Norden". Att Bo 6–1982, s. 28–31.

Artiklar i Nationalencyklopedin

Bengtsson, B. (2000) "Allmännyttigt bostadsföretag". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan 2001.

Bengtsson, B. (2000) "Bostadsbrist". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Bostadsfinansiering". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Bostadskooperation . Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Bostadsmarknad ". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001).

Bengtsson, B. (2000) "Bostadspolitik ". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Bostadsstöd". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Byggforskning". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 3 (1990). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "HSB". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 (2000) samt nätupplagan (2001).

Bengtsson, B. (2000) "Hyresgäströrelsen". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 9 (1992). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Hyreskonflikt. Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 9 (1992). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Hyrespolitik". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 9 (1992). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Riksbyggen". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 14 (1994). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Statlig bostadsfinansiering". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 17 (1995). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (2000) "Äldreboende". Nationalencyklopedin Multimedia 2000 samt nätupplagan (2001). Tidigare version i Nationalencyklopedin, band 20 (1996). Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (1994) "Miljonprogrammet". Nationalencyklopedin, band 13. Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. & S. Hillert (1992) "Förköpsrätt". Nationalencyklopedin, band 7. Höganäs: Bra Böcker.

Bengtsson, B. (1991) "Entreprenad". Nationalencyklopedin, band 5. Höganäs: Bra Böcker.

Opublicerade PM

Bengtsson, B. (2005) "Statsvetarens dilemma – fallstudier, sociala mekanismer och rationalistisk teori". Seminarieuppsats 2005-12-01. Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B. & T. Berger (2005) "Värderingar av boende", Uppdragsrapport till Boverket 2005-01-09, Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Bjereld, U., red., B. Bengtsson, L. Bennich-Björkman, P. Esaiasson, M. Gilljam, J. Hermansson, B. Holmström & A. Westholm (1996) "Den goda C-uppsatsen – erfarenheter från ett kvalitetssäkringsprogram mellan de Statsvetenskapliga institutionerna i Göteborg och Uppsala". Göteborg & Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet & Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Bengtsson, B. (1995) "‘Skillnader och likheter – en jämförelse’. Några tankar om jämförande politik och jämförande metod". Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, PM 1995-03-22.

Bengtsson, B. (1994) "Att påverka sitt boende – om upplåtelseformer och boendeinflytande i Maktutredningens medborgarundersökning". Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, PM 1994-05-15.

Bengtsson, B. (1994) "Spel som samband och variabel – om spelteori och studier av internationella relationer". Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, PM 1991-03-25, rev. 1994-09-12.