Var ska vi bo när staden blir ett varumärke?

2014-03-25

Bostadsbristen är ett resultat av att städerna hellre bygger varumärken än bostäder. Det skriver IBF:s forskare Irene Molina och Brett Christophers, som en del av forskargruppen CRUSH, i en ny debattartikel.

I debattartikeln av forskargruppen CRUSH som publicerades på SVT Debatt lördagen den 22 mars hävdar författarna bland annat att rätten till bostad är ett politiskt ansvar, men att politikernas prioriteringar har gjort bostaden till en handelsvara:

"Medborgarnas behov hamnar i skymundan när städerna fokuserar på varumärkesbyggande istället för bostadsbyggande ... Det började redan på 1990-talet då de statliga nybyggnadssubventionerna avvecklades och bostadspolitiska grundpelare urholkades bit för bit. Samtidigt har också hyresgästers rättigheter kraftigt beskurits".

Varken byggsektorn eller allmännyttan sätter medborgarnas behov i första rummet, drivkraften för båda har istället blivit affärsmässiga vinstkrav. En utveckling som författarna menar ökar segregationen och bidrar till bostadsbristen.

"Bostadsfrågan är en helt avgörande politisk fråga som sträcker sig långt bortom årets valrörelse. Den handlar om allas vår framtid i de städer som kommer bestå långt bortom vår livstid".

CRUSH sammanför fem stora forskningsmiljöer för urban- och bostadsforskning i Sverige till en stark forskningsmiljö som kritiskt engagarerar sig i frågor om hållbar stadsutveckling generellt, och med specifikt fokus på den akuta bostadskrisen. Från IBF deltar Irene Molina och Brett Christophers.

Läs hela debattartikeln Var ska vi bo när staden blir ett varumärke, SVT Debatt lördagen den 22 mars 2014

Läs om forskargruppen/forskningsmiljön CRUSH

Arkiv

Emma Holmqvist i Studio Ett

Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, kommenterar stadsdelsförvandling i Studio Ett. Inslaget inleds med ett reportage från danska Århus - därefter kommer Emma ca 10 minuter in i klippet.

Lyssna till inslaget: Splittrat Danmark när ghettot blir till stadsdel

Roger Andersson och Che-Yuan Liang i Dagens Arena

Dagens Arena hänvisar till både Roger Andersson, professor i kulturgeografi och Che-Yuan Liang, lektor i nationalekonomi i sin ledare Ombildningar ökar segregationen:

"Hur kommer det sig att ombildningsivrande politiker inte tittar på den forskning som finns, bland annat utförd av professor Roger Andersson på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, och som visar att det inte finns något stöd för idén att ombildningar minskar segregationen? Ombildningar har tvärtom lett till ökad segregation och en ökad koncentration av fattiga hushåll bland de hyresrätter som blir kvar."

Ledaren i Dagens Arena kan du läsa här.

Åse Richard om renovräkning i Fastighetsnytt

Både privata och kommunala bostadsbolag behöver enligt Åse Richard hitta lösningar som tillåter renovering, energieffektivisering och bättre boendestandard – utan att chockhöja hyrorna. Inte minst då Boverkets siffror från 2014 visar att var fjärde hyresgäst flyttar om hyran ökar med en tusenlapp i månaden.

Läs hela artikeln i Fastighetsnytt här

Irene Molina om fri hyressättning i Expressen

Irene Molina säger att de enda som i dag kan påverka hyrorna är hyresgästföreningarna, men att deras ställning har försvagats när det kommer till nyproduktion och nyrenoverade lägenheter. Molina menar att om reformen går igenom försvagas hyresgästföreningarnas möjlighet att sätta någon typ av motstånd mot helt marknadsanpassade hyror ytterligare.

Läs hela artikeln i Expressen här

Irene Molina och Åse Richard om uteblivet lyft av Gränby i UNT

Irene Molina och Åse Richard m.fl. menar att Erik Pellings beskrivning av Gränby som ett laglöst land är ogrundad och alarmistisk.

Läs hela artikeln i UNT här

Dominika Polanska om hyresgästernas ställning och lyxrenoveringar i Dagens ETC

Dominika Polanska vill att hyresgästernas ställning måste skärpas vad gäller de så kallade lyxrenoveringarna och efterfrågar ett tak för hyreshöjningar. Dessutom menar hon att hyresgästerna i princip är rättslösa då hyresnämderna i 99 procent av fallen dömer till hyresvärdens fördel.

Läs hela artikeln som PDF här

Kristina Boréus om diskriminering på arbetsmarknaden i Sydsvenskan

Kristina Boréus har tillsammans med forskarkollegor skrivit en debattartikel i Sydsvenskan om diskriminering på arbetsmarknaden:

Läs artikeln i Sydsvenskan här

Finns som PDF här

Roger Andersson och Irene Molina om SDs ökande stöd i Washington Post

Roger Andersson och Irene Molina intervjuade av Washington Post om bostadssegregation och Sverigedemokraternas ökande stöd bland svenska väljare.

Läs hela artikeln i Washington Post här

Mohammad Sarraf tycker att synen på segregation måste breddas

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Läs hela artikeln i Extrakt här