Eva Sandstedt uppmärksammas i Forskning & Framsteg

2015-04-13

Eva Sandstedt, professsor emerita vid IBF, medverkar i tidskriften Forskning & Framsteg. I artikeln Ensamboendet ökar i hela världen och Sverige ligger i topp omnämns henns bok Att bo ensam. Om enboendeliv i Sverige som ett pionjärarbete inom forskningsområdet.

Det var för 20 år sedan Eva Sandstedt gav ut boken Att bo ensam. Om enboendeliv i Sverige, som åter blev högaktuell när Eric Klinenberg, professor i sociologi vid New York University, besökte i Stockholm i höstas. Eric Klinenberg är författare till bland annat boken Going solo. The extraordinary rise and surprising appeal of living alone. Hans forskning om det tilltagande enboendet i New York presenteras i ljuset av vad som händer i andra delar av världen och i en recensionsartikel skriven av vetenskapsjournalisten och F&F-redaktören Henrik Höjer konstateras att ”ensamboendet ökar i hela världen och det mest anmärkningsvärda är Östeuropas förändring efter kommunismens fall”.

Men hur kommer det sig att det fortfarande är Sverige som leder enboende-ligan? För att få svaret på den frågan räcker inte Eric Klinenbergs förklaringar sprungna ur de amerikanska förhållandena utan de måste också sökas i Eva Sandstedts tidigare forskning. Båda betonar den ökande individualiseringen, kvinnofrigörelsen och de högre reallönerna. Därtill kommer de specifikt svenska förhållandena som ”miljonprogrammets många lägenheter och ett utbyggt pensionssystem. En allt bättre barnomsorg och färre barn per familj har också underlättat skilsmässor.” Efterkrigstidens välfärdsreformer har alltså legat till grund för ett nytt boende- och hushållsmönster för allt flera medborgare och under olika faser av livet. Med de strukturella förändringarna kommer också nya synsätt och normer. I både New York och Stockholm blir det inte längre skamfyllt att bo för sig själv.

Referenser:
Forskning & Framsteg nr 10-2014
Klinenberg, Eric, 2013  Going solo. The extraordinary rise and surprising appeal of living alone.
Sandstedt, Eva (1991) Att bo ensam. Om enboendeliv i Sverige. T12:1991, Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.

Arkiv

Emma Holmqvist i Studio Ett

Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, kommenterar stadsdelsförvandling i Studio Ett. Inslaget inleds med ett reportage från danska Århus - därefter kommer Emma ca 10 minuter in i klippet.

Lyssna till inslaget: Splittrat Danmark när ghettot blir till stadsdel

Roger Andersson och Che-Yuan Liang i Dagens Arena

Dagens Arena hänvisar till både Roger Andersson, professor i kulturgeografi och Che-Yuan Liang, lektor i nationalekonomi i sin ledare Ombildningar ökar segregationen:

"Hur kommer det sig att ombildningsivrande politiker inte tittar på den forskning som finns, bland annat utförd av professor Roger Andersson på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, och som visar att det inte finns något stöd för idén att ombildningar minskar segregationen? Ombildningar har tvärtom lett till ökad segregation och en ökad koncentration av fattiga hushåll bland de hyresrätter som blir kvar."

Ledaren i Dagens Arena kan du läsa här.

Åse Richard om renovräkning i Fastighetsnytt

Både privata och kommunala bostadsbolag behöver enligt Åse Richard hitta lösningar som tillåter renovering, energieffektivisering och bättre boendestandard – utan att chockhöja hyrorna. Inte minst då Boverkets siffror från 2014 visar att var fjärde hyresgäst flyttar om hyran ökar med en tusenlapp i månaden.

Läs hela artikeln i Fastighetsnytt här

Irene Molina om fri hyressättning i Expressen

Irene Molina säger att de enda som i dag kan påverka hyrorna är hyresgästföreningarna, men att deras ställning har försvagats när det kommer till nyproduktion och nyrenoverade lägenheter. Molina menar att om reformen går igenom försvagas hyresgästföreningarnas möjlighet att sätta någon typ av motstånd mot helt marknadsanpassade hyror ytterligare.

Läs hela artikeln i Expressen här

Irene Molina och Åse Richard om uteblivet lyft av Gränby i UNT

Irene Molina och Åse Richard m.fl. menar att Erik Pellings beskrivning av Gränby som ett laglöst land är ogrundad och alarmistisk.

Läs hela artikeln i UNT här

Dominika Polanska om hyresgästernas ställning och lyxrenoveringar i Dagens ETC

Dominika Polanska vill att hyresgästernas ställning måste skärpas vad gäller de så kallade lyxrenoveringarna och efterfrågar ett tak för hyreshöjningar. Dessutom menar hon att hyresgästerna i princip är rättslösa då hyresnämderna i 99 procent av fallen dömer till hyresvärdens fördel.

Läs hela artikeln som PDF här

Kristina Boréus om diskriminering på arbetsmarknaden i Sydsvenskan

Kristina Boréus har tillsammans med forskarkollegor skrivit en debattartikel i Sydsvenskan om diskriminering på arbetsmarknaden:

Läs artikeln i Sydsvenskan här

Finns som PDF här

Roger Andersson och Irene Molina om SDs ökande stöd i Washington Post

Roger Andersson och Irene Molina intervjuade av Washington Post om bostadssegregation och Sverigedemokraternas ökande stöd bland svenska väljare.

Läs hela artikeln i Washington Post här

Mohammad Sarraf tycker att synen på segregation måste breddas

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Läs hela artikeln i Extrakt här