Stort medieintresse kring nyheten att svenska ungdomar flyttar hemifrån tidigast i Europa

2015-04-20

TT har skrivit en artikel där IBF:s forskare Cecilia Enström Öst  kommenterar siffror som visar att svenska ungdomar i snitt har den lägsta åldern i Europa när de flyttar hemifrån. Nyheten har publicerats i över 40 olika tidningar. I lördags medverkade även Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, i Ekot på samma tema.

Uppgifterna kommer ursprungligen från EU-rapporten "Being young in Europe today" (se sid. 46), publicerad av EU:s statistikenhet Eurostat. Rapporten redogör för jämförande statistik mellan de europeiska länderna vad gäller bland annat födelsetal, utbildningsnivå, barn och ungdomars hälsa och boende.  


TT skriver:
I Sverige är kvinnor i genomsnitt 19,3 år och män 19,9 år gamla - i genomsnitt 19,6 år - när de flyttar hemifrån. Det ger svenskarna en tätposition i Europa -framför allt om man jämför med Kroatien (33,7) och Slovakien (32,1).

– Jag blev lite förvånad över siffrorna. Men det har börjat dyka upp riktade satsningar från bland annat bostadsbolag, säger Cecilia Enström Öst, bostadsforskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln "Svenska ungdomar flyttar tidigast" på di.se


Till Ekot, Sveriges Radio, säger Matz Dahlberg:

– Det som jag tyckte var överraskande var väl inte hur vi ligger till mot andra länder i Europa, utan förändringen över tid att vi blivit allt yngre när vi flyttar hemifrån. Det är överraskande givet den diskussion som funnits i Sverige på sistone, säger Matz Dahlberg som är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. 

Lyssna på inslaget "Överraskande trend" på sverigesradio.se

Arkiv

Emma Holmqvist i Studio Ett

Emma Holmqvist, forskare i kulturgeografi, kommenterar stadsdelsförvandling i Studio Ett. Inslaget inleds med ett reportage från danska Århus - därefter kommer Emma ca 10 minuter in i klippet.

Lyssna till inslaget: Splittrat Danmark när ghettot blir till stadsdel

Roger Andersson och Che-Yuan Liang i Dagens Arena

Dagens Arena hänvisar till både Roger Andersson, professor i kulturgeografi och Che-Yuan Liang, lektor i nationalekonomi i sin ledare Ombildningar ökar segregationen:

"Hur kommer det sig att ombildningsivrande politiker inte tittar på den forskning som finns, bland annat utförd av professor Roger Andersson på Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, och som visar att det inte finns något stöd för idén att ombildningar minskar segregationen? Ombildningar har tvärtom lett till ökad segregation och en ökad koncentration av fattiga hushåll bland de hyresrätter som blir kvar."

Ledaren i Dagens Arena kan du läsa här.

Åse Richard om renovräkning i Fastighetsnytt

Både privata och kommunala bostadsbolag behöver enligt Åse Richard hitta lösningar som tillåter renovering, energieffektivisering och bättre boendestandard – utan att chockhöja hyrorna. Inte minst då Boverkets siffror från 2014 visar att var fjärde hyresgäst flyttar om hyran ökar med en tusenlapp i månaden.

Läs hela artikeln i Fastighetsnytt här

Irene Molina om fri hyressättning i Expressen

Irene Molina säger att de enda som i dag kan påverka hyrorna är hyresgästföreningarna, men att deras ställning har försvagats när det kommer till nyproduktion och nyrenoverade lägenheter. Molina menar att om reformen går igenom försvagas hyresgästföreningarnas möjlighet att sätta någon typ av motstånd mot helt marknadsanpassade hyror ytterligare.

Läs hela artikeln i Expressen här

Irene Molina och Åse Richard om uteblivet lyft av Gränby i UNT

Irene Molina och Åse Richard m.fl. menar att Erik Pellings beskrivning av Gränby som ett laglöst land är ogrundad och alarmistisk.

Läs hela artikeln i UNT här

Dominika Polanska om hyresgästernas ställning och lyxrenoveringar i Dagens ETC

Dominika Polanska vill att hyresgästernas ställning måste skärpas vad gäller de så kallade lyxrenoveringarna och efterfrågar ett tak för hyreshöjningar. Dessutom menar hon att hyresgästerna i princip är rättslösa då hyresnämderna i 99 procent av fallen dömer till hyresvärdens fördel.

Läs hela artikeln som PDF här

Kristina Boréus om diskriminering på arbetsmarknaden i Sydsvenskan

Kristina Boréus har tillsammans med forskarkollegor skrivit en debattartikel i Sydsvenskan om diskriminering på arbetsmarknaden:

Läs artikeln i Sydsvenskan här

Finns som PDF här

Roger Andersson och Irene Molina om SDs ökande stöd i Washington Post

Roger Andersson och Irene Molina intervjuade av Washington Post om bostadssegregation och Sverigedemokraternas ökande stöd bland svenska väljare.

Läs hela artikeln i Washington Post här

Mohammad Sarraf tycker att synen på segregation måste breddas

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Läs hela artikeln i Extrakt här