Samordningsminister Ibrahim Baylan besökte IBF

2017-02-02

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besökte under onsdagen Uppsala och IBF tillsammans med sin politiska sakkunniga Payam Moula för att samtala om integration, segregation och bostadspolitik.

IBF:s prefekt Irene Molina presenterade institutets forskningsområden och kulturgeograferna Roger Andersson, Lina Hedman och Emma Holmqvist presenterade sin forskning om segregation, grannskapseffekter, flyttningar och social blandning. Sociologen Mats Franzén och Hans Lindberg, före detta stadsplanerare i Haninge, deltog också i mötet.

Nyheter