Miguel Martínez ny professor i sociologi

2017-04-07

IBF:s nye professor i sociologi är urbansociologen Miguel Martínez, vars forskning till största delen är inriktad på urbana rörelser och aktivism.

Förutom bostadsaktivsm intresserar sig Miguel Martínez även för människors medverkan i stadsplaneringsprocesser, lokalt styre, bostadspolitik, gentrifiering och användningen av det offentliga rummet. Han har författat och varit redaktör för flertalet böcker, senast utgiven är The Squatters’ Movement in Europe: Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism.

Miguel Martínez har en bred internationell forskningsbakgrund och kommer närmast från en forskartjänst vid City University of Hong Kong. Tidigare har han bland annat även arbetat vid Complutense University of Madrid i sitt hemland Spanien.

IBF:s tidigare professor i sociologi, Mats Franzén, har gått i pension och är numera verksam vid institutet som professor emeritus.

Läs mer om Miguel Martínez publikationer. 

Nyheter