Stort intresse för Dominika Polanskas artikel om renovräkningar i Sverige

2017-02-24

En artikel författad av Dominika Polanska, forskare i sociologi vid IBF, har fått spridning internationellt. I artikeln beskriver Dominika Polanska bostadsbristen i Sverige, med fokus på fenomenet ”renovräkningar”.

Texten publicerades ursprungligen på nyhetsportalen The Conversation, där akademiker skriver populärvetenskapliga nyheter på basis av sin forskning. Under den första veckan lästes artikeln av över 5000 personer. Artikeln har också återpublicerats i Huffington Post och den engelskspråkiga The Locals Sverige-sajt. 

Artikeln har rubriken “Inside Sweden’s housing crisis: when renovation means eviction” och beskriver bostadsbristen i Sverige för en internationell publik. Fokus ligger på att belysa de problem som uppstår när renoveringar görs inom hyreshusbeståndet från 1960- och 1970-talet.

Dominika Polanska förklarar termen renovräkning (renoviction), som innebär att omfattande och dyra renoveringar tvingar de befintliga hyresgästerna att flytta på grund av alltför höga hyreshöjningar. Som exempel tar hon Hagsätra, där privatiseringen av allmänna utrymmen har nått sin spets med utsåld allmännytta och ett centrum i privat ägo.

Nyheter