Ny bok av Evert Vedung

2017-01-13

IBF:s professor emeritus i statskunskap Evert Vedung har gett ut boken Implementering i politik och förvaltning.

Boken fokuserar på implementering av offentlig politik och beskriver de interna och externa faktorer som påverkar implementerings­processen. Med hjälp av ett antal empiriska exempel beskriver författaren vad som påverkar implementeringens utfall.

Implementering i politik och förvaltning ges ut av Studentlitteratur och vänder sig till implementeringsverksamma samt till studenter i statsvetenskap, folkhälsa, socialt arbete och andra närliggande ämnen som behöver en djupare förståelse för implementeringens dynamik.

Läs mer: Implementering i politik och förvaltning

Nyheter