Ny bok analyserar Husby-kravallerna

2017-01-18

Kristina Boréus, professor i statskunskap vid IBF, är en av medförfattarna till boken Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby.

Kristina Boréus har studerat nyhetsrapporteringen om händelserna i Husby och den efterföljande politiska debatten i Riksdagen för att ta reda på vilka som fick komma till tals och hur olika sidor skildrades. Resultaten redovisas i kapitlet ”Husbyhändelserna i nyheter och politisk debatt”.

I nyhetsrapporteringen var polisen den mest åberopade källan. Den näst vanligaste typen av källa var boende i Husby, därefter följde företrädare för olika organisationer. Medan medierna gärna lyfte fram polisens dödsskjutning av en man i Husby dagarna före händelserna som tändande gnista för kravallerna, var polisens roll i händelseförloppet frånvarande i Riksdagsdebatten. I Riksdagen förklarade partierna kravallerna utifrån delvis skilda ideologiska perspektiv. Det fanns en öppen motsättning mellan Sverigedemokraterna, som ville förklara händelserna med invandrings- respektive integrationspolitiken, och övriga partiföreträdare som inte gjorde sådana kopplingar.

I både medierna och Riksdagen var dock hänvisningar till strukturella/sociala problem i Husby vanligt förekommande. Däremot rådde nära nog tystnad om ökande ojämlikhet, diskriminering och rasism som möjliga bakomliggande orsaker till oroligheterna.

Hur polisens agerande både före och under oroligheterna i Husby kan ha påverkat händelseförloppet studeras vidare i kapitlet ”Poliskultur på kollisionskurs”, som Kristina Boréus har författat tillsammans med Janne Flyghed, kriminolog vid Stockholms universitet.

Läs mer: Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby

Nyheter