Olyckan i Fukushima påverkade inte bostadspriserna i närheten av svenska kärnkraftverk

2017-03-21

Den 11 mars 2011 slog en stor tsunamivåg ut kärnkraftverket Fukushima i Japan. En av världens största kärnkraftsolyckor var ett faktum och tusentals människor i det kontaminerade närområdet tvingades att lämna sina hem. I en artikel som har accepterats för publicering i Economics Letters konstaterar en grupp nationalekonomer att olyckan inte påverkade priset på bostäder i de svenska kärnkraftverkens närområden. 

I flera länder, som till exempel Tyskland, Schweiz och Kina, har studier visat att olyckan i Fukushima hade en negativ inverkan på människors inställning till kärnkraft och att även bostadspriserna i närheten av kärnkraftverken påverkades.  

Även svenska opinionsmätningar visade efter olyckan ett generellt minskat stöd för kärnkraften. Nu har nationalekonomerna Michihito Ando (tidigare forskare på IBF, numera forskare vid National Institute of Population and Social Security Research i Japan), Matz Dahlberg (IBF) och Gustav Engström (Beijer-institutet) med hjälp av slutpriser på villor och bostadsrätter kunnat konstatera att olyckan inte hade någon effekt på bostadspriserna i närheten av de svenska kärnkraftverken.

Studien omfattar åren 2010-2012 och är den första som använder sig av faktiska slutförsäljningspriser. Resultaten av studien är entydiga: ingen effekt av Fukushima-olyckan kan avläsas i försäljningspriserna i närområdena kring Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.

– Vi använder en så kallad difference-in-differences-ansats, där vi jämför prisutvecklingen på bostäder på olika avstånd från kärnkraftverken, före respektive efter Fukushimaolyckan. Resultatet indikerar att även om den allmänna opinionen för kärnkraft påverkades av Fukushimakatastrofen, ledde inte olyckan till att människor kom att känna någon ökad oro för att bosätta sig i närheten av de svenska kärnkraftverken, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF.

Artikeln är accepterad för publicering i Economics Letters och finns tillgänglig online.
"The Risks of Nuclear Disaster and Its Impact on Housing Prices"

Studien har även publicerats som ett Working Paper vid nationalekonomiska institutionen.
"The Risks of Nuclear Disaster and Its Impact on Housing Prices"

Nyheter