Ny bok beskriver Malmös ekonomiska utveckling ur ett kritiskt perspektiv

2017-06-29

Ståle Holgersen, post-doc i kulturgeografi vid IBF, har nyligen gett ut boken Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid.

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid studerar kulturgeografen Ståle Holgersen stadsutvecklingen i Malmö ur ett kritiskt perspektiv.
– Malmö är en extremt spännande stad att forska om. Allt finns i Malmö, berättar Ståle Holgersen.

I boken redogör Ståle Holgersen för Malmös ekonomiska utveckling ända sedan 1800-talet, men fokus ligger på den utveckling som har skett i Malmö de senaste 30-40 åren. Staden har på kort tid gått från att vara en industristad till en postindustriell stad som profilerar sig som kunskapsstad och evenemangsstad och som även har en ekologisk profil.

– Förvandlingen bottnar i den ekonomiska krisen på 70-talet. Att den blev djupare i Malmö kan delvis förklaras av att staden satsade på att följa det industriella spåret längre än de flesta andra europeiska städer, förklarar Ståle Holgersen.

Han beskriver hur Malmö, i likhet med alla andra städer och kommuner, har satsat allt på den nyliberala idén att pengar, jobb och entreprenörsanda ska sippra ner till alla stadens invånare.

– Problemet är så klart att alla städer i hela Sverige och stora delar av världen har tänkt precis samma sak. Alla städer har velat attrahera rika invånare som genererar stora skatteintäkter och varit nöjda om de fattiga flyttade till grannkommunen.

Ståle Holgersen tycker inte att strategin att bygga för de rika har fungerat. Snarare än att pengar och resurser har sipprat ner och gynnat alla invånare, har den lett till en ökad segregering. I skuggan av Turning Torso har det vuxit fram ett Malmö med fattigdom och arbetslöshet. Lika välkänt som Malmö är för det välbärgade området Västra hamnen, lika ökänt är staden för områden som Rosengård.

Stora ekonomiska kriser leder ofta till stora förändringar, också i synen hur vi ska planera våra städer. Ståle Holgersen menar att den pågående ekonomiska krisen, som började 2008, kommer att transformera det kapitalistiska systemet radikalt. I och med detta tror han också att det nyliberalistiska sättet att planera städer går mot sitt slut.

Hans slutsats är att på samma sätt som Malmö på 70- och 80-talet drog satsningarna på industristaden för långt, finns det en risk att staden nu även satsar ”för länge” på det nyliberalistiska planeringsidealet. I detta avseende ifrågasätter han till exempel om den nya hotell-, kongress- och konsertanläggningen Malmö Live, kommunens dyraste investering någonsin, verkligen kommer att kunna räknas hem på sikt. Att bygga hotell, kongress- och konsertanläggningar för att attrahera kapital är ju precis det ”alla” städer har gjort de senaste 30 åren.

Frågan man måste ställa sig, menar Ståle Holgersen, är om turism, shopping och konferensverksamhet verkligen kommer att vara det som driver Malmös tillväxt under de kommande 30-40 åren. I det avslutande kapitlet målar han upp tre framtidscenarion för Malmö år 2030, där han spekulerar i trender och tendenser när det gäller statspolitik och ekonomi.

– Den ekonomiska krisen som vi nu bevittnar är unik, eftersom den sammanfaller med den ekologiska krisen. Genom att lösa den ena krisen, riskerar vi att förvärra den andra. Samtidigt har vi även politiskt instabilitet och stora sociala problem, säger Ståle Holgersen.

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid baseras på doktorsavhandlingen The rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö.

Läs mer: Informationsida för Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid på Facebook.

Nyheter