Nils Hertting ny prefekt vid IBF

2017-12-13

Den 1 januari tar statsvetaren Nils Hertting över prefektskapet på IBF.

Nils Hertting är docent och universitetslektor i statskunskap. Hans forskning är inriktad på urbanpolitik och demokrati- och styrningsfrågor på lokal nivå. Nils är sedan många år en känd profil på IBF. I mitten av 90-talet antogs han som en av institutets första doktorander. De senaste åren har han delat sin tid mellan att vara forskare vid IBF och universitetslektor och studierektor på statsvetenskapliga institutionen – uppdrag han nu lämnar för att ägna sig åt IBF på heltid.

– Jag tror mycket på den disciplinförankrade mångvetenskapen och vill fortsätta arbetet med att utveckla IBF till en förebild för andra liknande verksamheter inom Uppsala universitet. Att vårt temaområde idag är politiskt mer relevant än på många år är uppenbart. Samtidigt innebär utvecklingen på bostadsmarknaden och i våra städer att vi som forskare måste utveckla våra teorier och skärpa våra metoder, säger Nils Hertting.

IBF:s avgående prefekt Irene Molina kommer att vara kvar vid IBF i egenskap av forskare och kommer även fortsättningsvis att leda arbetet med det nystartade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR).

Nyheter