Filmat seminarium med Mo Sarraf

2017-06-12

Mo Sarraf, forskare i samhällsplanering vid IBF, var en av föreläsarna på frukostseminariet Activity Based City. Hela seminariet finns tillgängligt på YouTube.

Seminariet hölls den 2 juni på temat Hur skapar vi framtidens attraktiva mötesplatser?.

Se hela seminariet
(Mo Sarraf startar sin föreläsning 40 minuter in i filmen)

PROGRAM

Inledning
Anna Bellman, moderator

Politikens perspektiv – En nationell stadsutvecklingspolitik
Karolina Skog, Miljöminister

Arkitekternas syn på samhällsfunktioner och attraktiva inkluderande platser
Gert Wingårdh, VD, Wingårdhs
Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg

Forskningens syn på platsutveckling – Urban structures and overlapping inclusive spaces
Mo Sarraf, PhD IBF och WSP

Panelsamtal om tjänstemännens perspektiv på attraktiv och inkluderande platsutveckling
Kenneth Hagström, VD Norra Staden Fastighetsutveckling
Helené Hill, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge Kommun
Annette Scheibe Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad

Tema Activity Based City – hur ser vi på hållbar platsutveckling?
Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP
Andreas Jensen, affärsutvecklingschef, MTR Nordic

Nyheter