Bostadsmöte med socialt fokus

2017-10-30

Drygt 200 deltagare från olika organisationer och myndigheter fanns på plats när IBF:s samverkanskonferens Bostadsmötet gick av stapeln i Uppsala den 17-18 oktober. Konferensen var den 16:e i ordningen och hade temat Rätten till bostad – utmaningar och strategier.

För första gången höll Bostadsmötet till i Universitetshuset, som precis slagit upp portarna efter en lång tids renovering. De gemensamma talen och föreläsningarna hölls i den ståtliga universitetsaulan och sessionerna i de nyinredda undervisningssalarna.

Bland deltagarna märktes en stor variation av representanter från såväl privat som offentlig sektor. Fler kommuner fanns representerade i år, vilket kan ha varit ett resultat av mer riktade marknadsföringsinsatser. Flera ideella organisationer fanns också på plats, liksom ett stort antal representanter från Hyresgästföreningens olika regionförbund. Genom ett sponsrat samarbete med Uppsala kommun kunde ett 20-tal studenter i år erbjudas gratisplatser på konferensen – ett välkommet tillskott i diskussionerna på sessionerna.

IBF:s avgående prefekt Irene Molina inledde Bostadsmötet tillsammans med Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S). Därefter följde fyra plenarföreläsningar från olika vetenskapsdiscipliner. Förutom IBF:s egna forskare Bo Bengtsson och Stina Fernqvist var Anna-Sara Lind från juridiska institutionen och Marcus Knutagård från Socialhögskolan i Lund inbjudna för att ge sitt perspektiv på temat Rätten till bostad.

Under de fyra sessionsblocken som sedan följde fick deltagarna välja mellan 16 olika sessioner, där IBF:s forskare tillsammans med praktiker och forskare från andra institutioner delade med sig av sina erfarenheter och forskningsresultat. Bland sessionsämnena fanns till exempel ”Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter”, ”Vräkningar av barnfamiljer” och ”Effekter av reformer på bostadsmarknaden”. Flest besökare lockade sessionen ”Flyktinginvandring och segregation: ny bosättningsstrategi för nyanlända nationellt och lokalt?” med presentationer från den pågående Mottagandeutredningen på Regeringskansliet och Uppsala kommun.

Dag två inleddes med att Formas höll ett frukostmöte med anledning av den nya utlysningen ”Forskning för en social bostadspolitik”. Efter förmiddagens sessioner samlades alla åter i aulan för att ta del av en paneldebatt, där organisationsföreträdare och politiker försökte besvara frågan Bostad åt alla – men hur? Medverkade gjorde Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, Therez Olsson (M), kommunalråd i Uppsala, Åsa Johansson, ordförande i SABO:s styrelse, Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, Nooshi Dadgostar (V), bostadspolitisk talesperson, Martin Hofverberg, boendeekonom Hyresgästföreningen och Daniel Carlenfors, ordförande i Alla ska kunna bo kvar. Moderator var IBF:s forskare i sociologi Dominika Polanska.

Konferensen sista anförande hölls av Alf Karlsson (MP), statssekreterare till bostadsminister Peter Eriksson. Alf Karlsson redogjorde för regeringens bostadspolitik och efter att ha belyst några konkreta budgetsatsningar, följde en frågestund ledd av IBF:s professor i kulturgeografi Roger Andersson.


Om Bostadsmötet
Bostadsmötet (tidigare Bostadsveckan) är en tvådagarskonferens som IBF anordnar var 18:e månad. Årets konferens var den 16:e i ordningen. Konferensen är en mötesplats för vänder sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Deltagarna får lyssna på talare från näringslivet och politiken som diskuterar heta bostadspolitiska frågor, men även ta del av de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former. Nästa Bostadsmöte hålls våren 2019. Välkommen att höra av dig med förslag på tema!

Nyheter