4,4 miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

2017-11-08

IBF:s forskare i nationalekonomi Torsten Santavirta har beviljats bidrag för projektet Bland vänner och ovänner: Färdigheter, social interaktion och mobbning i lågstadiet.

Även Jennifer Mack, forskare i antropologi vid IBF, har tillsammans med fem andra forskare i Nordic Research Network - Architectural Anthropology beviljats medel genom Vetenskapsrådet. Nätverket består av forskare från Danmark, Norge och Sverige och forskningsbidraget på 445 830 kr ska gå till att ordna tre stycken workshops (en i varje land), samt en gemensam antologi i ämnet.

Nyheter