Ny bok presenterar historiska orsaker bakom skillnaderna mellan den tyska och amerikanska bostadsmarkanden

2017-08-17

Varför har tyskspråkiga länder lägre andel bostäder med äganderätt än engelsktalande länder?

Frågan är inte ny – den ställdes redan 1980 av Jim Kemeny, professor emeritus i sociologi vid IBF. I sin nyutkomna bok Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives tar Sebastian Kohl, forskare i sociologi vid IBF, sig an samma frågeställning och gör en historisk jämförelse av bostadsmarknadens utveckling i Tyskland och USA. 

Innan finanskrisen 2008 var nästan 70 procent av bostäderna i USA äganderätter, jämfört med cirka 45 procent i Tyskland, som istället har en lång tradition av en stark hyressektor. Men hur har det kommit att bli så?

Tidigare förklaringar som baserar sig på skillnader i kultur, bostadspolitik eller socioekonomiska faktorer kan inte enskilt förklara de stora skillnaderna länderna emellan.

– Mitt bidrag med boken är att ge en mer historisk förklaring än vad tidigare studier har gjort, säger Sebastian Kohl, forskare i sociologi vid IBF.

Med hjälp av statistikmodeller över den urbana utvecklingen presenterar Sebastian Kohl nya bevis som visar att gapet mellan äganderätter och hyresrätter i amerikanska och tyska städer fanns redan runt år 1900. Genom en historisk studie av Tyskland och USA följer Sebastian Kohl utvecklingen av stadsplaneringen, bankväsendet och byggsektorn för att se vilka skillnader som gjort att ländernas bostadsmarknader har slagit in på så olika vägar.

Sebastian Kohl menar att det är institutionernas historiskt olika utveckling som ligger till grund för de skillnader som vi ser på den tyska och amerikanska bostadsmarknaden idag.

– En kritisk period var perioden från 1870 till 1910-talet då urbaniseringen drevs framåt i snabb takt. Till exempel öppnade de amerikanska bankerna tidigt upp sig för fler privata låntagare och att detta gynnade äganderätten. Delar av det tyska bankväsendet visade istället en preferens för att finansiera byggandet av hyreshus.

Homeownership, Renting and Society: Historical and Comparative Perspectives innehåller en omfattande sammanställning av statistik över fördelningen mellan ägarrätter och hyresrätter i stort antal länder. Boken vänder sig såväl till forskare och forskarstuderande, som yrkesverksamma, tjänstemän och politiker.

Läs mer
Mer information om boken finns på förlagets hemsida.
 

Nyheter