IBF arrangerar internationell konferens om bostadsforskning

2018-01-26

Över 400 bostadsforskare väntas till Uppsala i juni när det är IBF:s tur att arrangera den stora internationella bostadskonferensen ENHR.

Konferenstemat ”More together: more apart” betonar behovet av att studera migration, förtätning och segregation utifrån ett helhetsperspektiv, snarare än som separata processer. Utöver tvärvetenskapligt och internationellt forskningsutbyte ska konferensen även ge möjlighet för andra aktörer att ta del av internationell akademisk expertis på detta område. Därmed ska konferensen bidra till att sprida kunskap om migration, för tätning och segregation i Uppsala och på andra ställen.
 
Konferensen kommer att hållas i Universitetshuset och på Ekonomikum. Deltagarna representerar de samhällsvetenskapliga forskningsdisciplinerna, samt arkitektur och samhällsplanering. Under tre dagar kommer de att kunna ta del av föreläsningar, seminarier och studiebesök som belyser konferenstemat.

Registrering och call for abstract öppnade i måndags. Sista dagen för att skicka in abstract är 26 mars. 


Läs mer: www.enhr2018.com

Nyheter