Evert Vedung utsedd till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet

2018-02-27

IBF:s professor emeritus i statskunskap Evert Vedung har av Fakulteten för samhällsvetenskap utsetts till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Motiveringen lyder:
Evert Vedung har bidragit till att etablera ett universitetsövergripande forskarnätverk inom utvärderingsforskning vid Linnéuniversitetet. Han har som uppskattad föreläsare gjort viktiga insatser och med sitt personliga engagemang bidragit till kunskapsutvecklingen bland forskarstuderande. Han har generöst delat med sig av erfarenheter från sin tidigare gärning både i Sverige och utomlands.

Läs mer på Linnéuniversitetets webbplats.

Nyheter