Konferens om koppar i Falun 2-4 maj

2018-03-21

IBF arrangerar tillsammans med flera aktörer en konferens om den senaste forskningen kring koppar under tidigmodern tid.

Titeln på konferensen är: Koppar från skandinavien i tidigmodern tid-Falun och Røros från den globala periferin till hushållens mitt. Se inbjudan

För mer information kontakta sven.olofsson@ibf.uu.se

Nyheter