IBFs Henrik Andersson disputerar 8 juni

2018-05-08

Henrik Andersson försvarar sin avhandling Immigration and the Neighborhood – Essays on the Causes and Consequences of International Migration den 8 juni kl. 13.15 i Hörsal 2 på Ekonomikum (Kyrkogårdsgatan 10).

Henrik Andersson

Opponent är professor Albert Saiz från MIT.

Betygsnämndens ledamöter är professor Anders Westholm, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, professor Per-Anders Edin, nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och docent Pernilla Andersson Joona, institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Läs mer på Henrik Anderssons hemsida.

Nyheter