IBF:s forskare får Formasanslag

2018-07-02

IBF:s forskare får ungefär tolv miljoner i anslag från Formas för två projekt inom programmet Forskning för social bostadspolitik.

Dominika Polanska är forskningsansvarig för projektet Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris.

- Projektanslagen möjliggör forskning som kan presentera nya förslag om hur vi kan tänka kring socialt hållbar bostadspolitik, utan att falla in i invanda tankemönster och lösningar. Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med civilsamhällesaktörer där vi tillsammans ska producera kunskap, vilket är otroligt spännande, säger Dominika Polanska.

Irene Molina är forskningsansvarig för Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv.

-Vi kommer att studera olika modeller för upprustning av miljonprogrammet. Tidigare forskning har visat att trots deras aktiva roll i lokala mobiliseringar samt deras särskilt utsatta situation inför renoveringar av allmännyttan, har kvinnorna varit särskilt osynliga i de processer som har genomförts. Med inspiration i renovering av bostäder inom bostadsrättsupplåtelse kommer vi att generera modeller för en socialt hållbar renovering av allmännyttan, säger Irene Molina.

Läs om projektet Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Nyheter