Karl Schlögel på Uppsala Lecture in Housing and Urban Research

2018-09-11

Professor Karl Schlögel har utsetts till årets föreläsare på Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Karl Schlögel som är historiker och författare håller sin öppna föreläsning i Humanistiska teatern den 10 oktober kl. 15.00. Karl Schlögel (f.1948) kommer att tala på temat historisk förändring och rummets betydelse, och tar sin utgångspunkt i Östeuropas urbana utveckling under efterkrigs-tiden.

Titeln på föreläsningen är How to Read East European Cities- Bringing back space into history

Nyheter