Ledig tjänst: Professor i kulturgeografi

2019-02-25

IBF söker en professor i kulturgeografi, särskilt bostads- och urbangeografi.

Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Detta inbegriper såväl utveckling av IBF:s temaområde, medverkan i planering av gemensamma forskningsprojekt som egen forskning. Uppdrag av administrativ art, liksom ledaruppdrag, kan också förekomma.

Som forskningsinstitut har IBF en hög målsättning gällande samverkan och den s.k. tredje uppgiften. I arbetsuppgifterna som professor vid IBF ingår ett aktivt deltagande i sådan verksamhet.

I arbetet ingår också 20 % tjänstgöring vid kulturgeografiska institutionen. Denna tjänstgöring kan innefatta undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Läs hela annonsen

Nyheter