Susanne Urban vinnare av IBF:s Klimatpris

2019-11-01

Miljögruppen vid IBF har utsett vinnaren av institutets nyinstiftade klimatpris. Vinnare är Susanne Urban, universitetslektor i sociologi vid IBF, som föreslår att IBF ska ta fram en modell för att minska personalens flygresor.

Klimatpriset ges till årets bästa förslag för hur medarbetarna i universitetsmiljön kan bidra till att reducera utsläppen av växthusgaser. Susanne Urbans förslag går ut på att IBF:s styrelse ska ta fram en modell för att reducera personalens flygande och på så sätt gå före och försöka få modellen spridd över Uppsala universitet.

De inlämnade förslagen bedömdes utifrån tre kriterier: deras effektivitet i att minska växthusgasutsläpp om de förverkligades, deras realism (är de genomförbara?) och deras relevans för arbetet inom universitetet. Enligt juryn uppfyller förslaget alla tre priskriterier.

– En sådan modell skulle vara effektiv i att minska personalens klimatfotavtryck, den är genomförbar och den är mycket relevant för universitetsanställda som flyger i tjänsten mer än många andra, säger Kristina Boréus, professor i statskunskap och miljöombud vid IBF.

Nyheter