School choice reforms implementation and long term consequences for individuals´ social mobility

Finance: Vetenskapsrådet
Duration: 2014-01-01 – 2018-12-31

This project analyze the implications of school choice reforms, school choice and its long-term consequences for individuals' social mobility in Sweden in general, with a particular focus on three medium-sized Swedish cities.

The project as a whole examines the general political context and implementation of school choice reforms at the local level, the experience of school choice at the individual level and the long term consequences for young people's future educational and professional careers. The project offers new knowledge about whether school choice reform has led to increased freedom of choice, and the long-term effects of school choice reforms for individuals' social mobility.

Researchers

Susanne Urban (project leader), Uppsala University
Anders Trumberg, Uppsala University
Magnus Dahlstedt, Linköping University
Martin Harling, Linköping University
Viktor Vesterberg, Linköping University

Publications and presentations

Trumberg, Anders  (2015) Att möjliggöra för blandning  -Exempel på kontrollerat skolval och åtgärder mot skolsegregation inom OECD. Förkortad version. Rapport till Skolkommissionen.

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) The Future in a Goodie-Bag: An actual school-market investigation. AERA Annual Meeting - "Public Scholarship to Educate Diverse Democracies", Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) Sälja, välja, svälja. En analys av skolval, marknadisering och gymnasiemässans logiker, Utbildning och demokrati.

Fostran till valfrihet: skolvalet, jämlikheten och framtiden

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.
 
Slutsatserna i boken baseras på internationella och nationella studier samt författarnas egna observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän och elever, samt analys av statistik. Boken riktar sig till blivande lärare och till andra yrkesverksamma som i sitt arbete hanterar elevers skolval, men även till beslutsfattare och tjänstemän som har uppgift att organisera skolan.
 

Forskare

Susanne Urban (projektledare), docent i sociologi, IBF, Uppsala universitet
Anders Trumberg, fil dr i kulturgeografi, IBF,  Uppsala universitet
Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet
Martin Harling, doktorand i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
Viktor Vesterberg, fil dr i etnicitet, socialt arbete, Linköpings universitet

Publikationer och konferenspresentationer

Trumberg, Anders  (2015) Att möjliggöra för blandning  -Exempel på kontrollerat skolval och åtgärder mot skolsegregation inom OECD. Förkortad version. Rapport till Skolkommissionen.

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) The Future in a Goodie-Bag: An actual school-market investigation. AERA Annual Meeting - "Public Scholarship to Educate Diverse Democracies", Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016

Harling, Martin & Magnus Dahlstedt (2016) Sälja, välja, svälja. En analys av skolval, marknadisering och gymnasiemässans logiker, Utbildning och demokrati.