Housing and Society

This research programme brings together IBF’s housing research within all its academic disciplines.

Housing and Society

The programme covers social science research about home and residence, housing markets, politics, policy and planning in a Swedish and international perspective.

The programme includes a number of internal and externally financed research projects addressing topics related to housing and society. The research lies at the forefront internationally, and it is carried out in close but independent collaboration with housing actors and stakeholders. An open seminar series is organized within the programme, where colleagues from other research environments are invited to present and discuss their research.

Research projects

Åldrande och hälsa: Effekterna av en åldrande befolkning: ett livscykelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa
Matz Dahlberg

Bostadens betydelse för barnafödande, utbildning och arbete
Cecilia Enström Öst

Den svenska välfärdsstatens legitimitet
Anders Lindbom

Att sätta genusperspektiv på boendet? Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer
Irene Molina

Bakom retoriken: Om implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i Sverige
Sara Westin

Seminars on Housing and Society

Autumn term 2019 

24 September
Eva Wikström, Umeå University

22 October
Catharina Thörn, Gothenburg University

19 November
Henrik Gutzon Larsen, Lund University

17 December
TBA 

Spring term 2019

12 February
"Spatial, Financial and Ideological Trajectories of Public Housing in Malmö, Sweden".
Jennie Gustafsson, Stockholm University

19 March
Title to be announced
Catharina Thörn, Göteborg University

23 April
Title to be announced
Tim Holappa, Stockholm University

21 May
Title to be announced
Ida Borg, Stockholm University

11 June
Title to be announced
Marcus Knutagård, Lund University

Autumn term 2018

25 september
"Black Feminist Thought in White Swedish Civil Society. Reconsidering the Outsider Within while studying The Swedish Union of Tenants"
Anna Adeniji, Södertörns högskola

16 oktober
"The case of Sweden: profit without adequate investment in housing"
Markus Kallifatides, Handelshögskolan, Stockholm

20 november
"Outcomes of residential instability and eviction in Sweden: educational attainment and economic hardship"
Anna Kahlmeter, Stockholms universitet

11 december
"For the Benefit of Everyone? The Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality"
Martin Grander, Malmö University

Spring term 2018

23 January
”Yield and Housing: Accounting Practices and Change in Swedish Public Housing".
Stig Westerdahl, Malmö University

20 February
”En fackförening för hemmet – hyresgästorganisering och hyresgästmilitans 1915-1972".
Hannes Rolf, Ersta Sköndal University

20 March
”Vad är ett skäligt pris för en bostad? – Om utmaningarna med att genomföra en rättslig analys av den svenska prisregleringen för hyresbostäder”.
Haymanot Baheru, Stockholm University

17 April
“Precarious Housing; Housing Inequality on the Swedish Housing Market”.
Carina Listerborn, Malmö University

22 May
"Kommunala strategier för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden"
Anna Granath Hansson, KTH

Other seminars and lectures at IBF

Time and place

Time: All seminars take place on tuesdays 1.15-3 PM.

Place: Seminar room at IBF, Trädgårdsgatan 18